Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Formuleer concrete zoekvragen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Thesis STAP 1

Concrete, beantwoordbare vragen zijn de basis voor een succesrijke zoekactie.

Even teruglezen hoe je dat aanpakt? Klik: Zoekstrategie > 1. Zoekvragen formuleren

Weet je genoeg? Voer dan de hiernaast genoemde actiepunten uit

Actiepunten

Bepaal de hoofdvraag voor je onderzoek

Stel deelvragen op:

  • voor alle aspecten van de onderzoeksvraag
  • concreet beantwoordbaar

Maak hiervan een lijst of schema:

  • ten behoeve van STAP 2  en 4
  • voor gebruik in je verslag bij de verantwoording van de 'Methodologie'

Resultaat

Opsomming van:

  1. Hoofdvraag
  2. Aspecten hieraan: bijvoorbeeld oorzaak, behandeling, preventie, ....
  3. Concrete deelvragen

Ga verder ...