Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 5. Gerelateerde artikelen vinden

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Zoeken naar literatuur via 'Citatie-volgen'

HEB JE EEN STARTPUBLICATIE? Dan vind je het snelst andere bronnen via 

LITERATUURLIJST DOORSPITTEN bouwstenen vinden waarop de publicatie gebaseerd is

nieuwere bevindingen opsporen = CITATIES VOLGEN 

GERELATEERDE PUBLICATIES = suggesties van de zoekmachine bekijken

Gebruik hiervoor Scopus of Web of Science! Lees hieronder waarom...

1. ALGEMENE zoekmachine Scopus

Voor achteruit, vooruit én vlakbij kijken

Scopus:

 • ScopusMultidisciplinaire zoekmachine
 • Referenties van meer dan een miljard wetenschappelijke publicaties in Life Sciences en Social Sciences.

 

Met de functies:

 • 'View references' = oudere publicaties waarnaar wordt verwezen in dit artikel
 • 'Cited by' = jongere publicaties die verwijzen naar dit artikel
 • 'Related records' = publicaties met (deels) dezelfde literatuur-verwijzingen.

2. ALGEMENE zoekmachine Web of Science

Voor achteruit, vooruit én vlakbij kijken

Web of Science:

 • Multidisciplinaire zoekmachine
 • Referenties van meer dan een miljard wetenschappelijke publicaties.

 

Met de functies:

 • 'Cited References' = oudere publicaties waarnaar in het artikel verwezen wordt;
 • 'Times cited' of 'View all ... citing articles' = jongere publicaties die naar dit artikel verwijzen;
 • 'View related records' = publicaties met (deels) dezelfde literatuur-verwijzingen.

Google scholar, of VAKSPECIFIEKE zoekmachines

 • Prima voor achteruit kijken
 • Minder geschikt voor vooruit en vlakbij kijken

 

CAB Abstracts

 • MEEST VAKSPECIFIEKE zoekmachine (focus is 'animal & agricultural sciences')
 • 'Find citing articles' toont alleen publicaties die zelf óók in CAB Abstracts zitten

PubMed

 • Vakspecifieke zoekmachine (focus is BIOMEDICINE)
 • 'Cited by' toont alléén publicaties via PubMedCentral

Google scholar

 • Multidisciplinaire zoekmachine, maar zonder goede filterfunctie
 • 'Cited by' levert vaak heel veel nieuwere verwijzingen op, maar daaruit zijn heel moeilijk de echt relevante te filteren

terug naar de opdracht

Als je nog niets hebt?

Hoe begin je als je geen sleutelpublicatie hebt en dus NIET zo'n 'vliegende start' kunt maken?

Lees meer over een andere zoekmethode onder [Extra uitleg] > Zoekmethoden: afhankelijk van je startpunt.