Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 5. Literatuur vinden via een sleutelpublicatie (15 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 5: Zoek andere literatuur via een sleutelpublicatie

Een sleutelpublicatie is een perfect uitgangspunt om GERELATEERDE artikelen te vinden.

Heb je eenmaal een belangrijke publicatie in handen, dan kun je die op verschillende manieren gebruiken om andere relevante bronnen vinden:

1. Terugkijkend: de literatuurlijst doorspitten. Bij de bronnen die de schrijver van dit artikel heeft geraadpleegd kun je vaak ook bronnen met basisinformatie vinden.

2. Vooruitkijkend: citaties volgen. Nieuwere publicaties waarin wordt verwezen naar dit artikel gaan misschien deels over hetzelfde onderwerp.

3. Vlakbij kijkend: suggesties bekijken. Zoekmachines suggereren bij elk artikel vaak 'related articles' op basis van overeenkomsten in de titel, abstract en/of keywords.

 

Klik door naar de Toelichting onder[Basiskennis] > 5. Gerelateerde artikelen vinden

Lees welke zoeksystemen hiervoor het meest geschikt zijn, en waarom.

Voer dan het actiepunt uit

Actiepunt

Verzamel extra literatuur, uitgaand van een publicatie die je al hebt

  • Zoek de sleutelpublicatie (nogmaals) op in Scopus of gebruik de zoekmachine Web of Science
  • Achteruit zoeken: bekijk de literatuurlijst van de publicatie (de 'references'); zijn er bronnen genoemd die ook van belang kunnen zijn voor jouw onderzoeksvraag?
  • Vooruit zoeken:  bekijk of je artikel al door anderen geciteerd is; zo ja bekijk dan of deze nieuwere artikelen misschien relevant zijn voor jouw onderzoeksvraag
  • Vlakbij zoeken: vermeldt de zoekmachine aanverwante artikelen? Bekijk ook die. 

 

Exporteer referenties van de meest relevante artikelen naar RefWorks.

Resultaat

Je hebt nu:

Nog meer referenties van een aantal extra publicaties in je RefWorks-account

Ga verder ...

naar Opdracht 6  ▼