Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Schrijven en Verwijzen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Thesis HET EINDDOEL

HET EINDDOEL:

  • een mooi, gedegen onderzoeksverslag
  • met correcte bronverwijzingen  en een complete literatuurlijst

Hoe je daarvoor RefWorks en Write-N-Cite gebruikt is gedetailleerd beschreven in de Handleiding ProQuest/RefWorks

TOT SLOT

Jullie feedback speelt een belangrijke rol in het verbeteren van deze training! 

Vul alsjebieft bijgaande enquete in, dat is 1 minuut werk

  bij het werkcollege

Heb je vragen: je kunt ook daarná altijd bij ons aankloppen in kamer C103, of een mail sturen naar f.p.weijdema@uu.nl of  m.niessen@uu.nl