Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Schrijven en Verwijzen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Thesis HET EINDDOEL

HET EINDDOEL:

  • een mooi, gedegen onderzoeksverslag
  • met correcte bronverwijzingen  en een complete literatuurlijst

Hoe je daarvoor RefWorks en Write-N-Cite gebruikt is gedetailleerd beschreven in de Handleiding ProQuest/RefWorks

TOT SLOT

Jullie feedback speelt een belangrijke rol in het verbeteren van deze training! 

Vul alsjebieft bijgaande enquete in, dat is 1 minuut werk

  bij het werkcollege

Heb je vragen: je kunt ook daarná altijd bij ons aankloppen in kamer C103, of een mail sturen naar f.p.weijdema@uu.nl of  m.niessen@uu.nl