Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Bedenk zoektermen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Thesis STAP 2

De zoektermen die je gebruikt zijn cruciaal voor een goed zoekresultaat.

Heb je al bronnen? Vaak kun je daarin al veel geschikte termen vinden, bijvoorbeeld bij de 'Keywords' of MesH-terms.

Meer suggesties om goede zoektermen te bedenken: Zoekstrategie > 2. Zoektermen bedenken

Weet je genoeg? Voer dan het actiepunt uit

Actiepunten

Noteer zoektermen:

  • in de lijst met deelvragen
  • voor elk aspect apart
  • in ieder geval in het Engels

Resultaat

Een lijst of schema met daarin per deelvraag zoektermen voor elk aspect

Bijvoorbeeld:

Deelvraag

Welke behandelingen zijn er voor

overgewicht bij de

hond?

HOND

Dog(s), Canine, Canis familiaris

OVERGEWICHT Overweight, Obesity, Obese
BEHANDELING

Therapy, Treatment, Diet, Nutrition

Ga verder ...