Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: ZELFSTUDIE WDH-3

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Werkcollege Bachelorthesis

Voorafgaand aan het werkcollege

Ga in VIJF STAPPEN systematisch op zoek naar literatuur.

 

Tijdens het werkcollege

Vragen die in deze module niet beantwoord worden kun je tijdens het werkcollege voorleggen aan de Informatiespecialisten