Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 4. Citeren of parafraseren? Voorkom plagiaat!

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Hoe mag je informatie uit geraadpleegde bronnen opnemen in je eigen tekst?

INFORMATIE uit een geraadpleegde bron PRESENTEREN:

←  'letterlijk citeren' of (meer gangbaar) 'parafraseren'  

 

LET OP!  Het Engelse werkwoord 'to Cite' staat voor 'Verwijzen' in brede zin.

Een 'Citation' is dus een verwijzing naar de bron van je informatie (en géén - letterlijk- citaat)

Pas op voor plagiaat!

PLAGIAAT = ZONDER (volledige) bronvermelding een tekst, figuur, of idee overnemen

Plagiaat is niet toegestaan!

Het ligt altijd op de loer als je niet zorgvuldig omgaat met de bronnen die je hebt geraadpleegd.

Evident plagiaat:

 • Het gebruiken van korte of lange stukken tekst zonder bronvermelding,
 • Een werkstuk van iemand anders onder je eigen naam inleveren.

 Subtiel plagiaat:

 • Een bestaande figuur een beetje veranderen en dan de bron van die originele figuur niet vermelden;
 • Een tekst letterlijk citeren zonder dit duidelijk te maken, dus zonder aanhalingstekens;
 • Een bron (met opzet) onvolledig vermelden, zodat anderen de oorspronkelijke tekst niet terug kunnen vinden;
 • Informatie uit een bepaalde bron op verschillende plaatsen gebruiken in je tekst, maar slechts op één plaats verwijzen naar die bron;
 • Een werkstuk samen met anderen (medestudenten) maken zonder vermelding van deze als medeauteurs te vermelden

Bij twijfel: vraag het je docent!

Aan de UU worden werkstukken van studenten gecontroleerd op plagiaat!

Citeren

CITEREN = LETTERLIJK overnemen van een bestaande tekst

Een letterlijk citaat wordt doorgaans alléén ingezet om een punt te verduidelijken.

Letterlijk citeren is toegestaan, mits aan ALLE onderstaande voorwaarden wordt voldaan
 • De bron is op de juiste manier vermeld;
 • Het citaat is letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal;
 • Het is duidelijk aangegeven waar het citaat begin en eindigt (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen).
 • Je gebruikt het citaat in overeenstemming met de bedoeling van de oorspronkelijke auteur. Dat geldt ook als je de oorspronkelijke formulering wilt analyseren. Als het citaat bijvoorbeeld ironisch bedoeld is, moet dat duidelijk blijken uit jouw tekst.

Er zijn geen vastomlijnde regels hoevéél je mag citeren. Soms is één zin voldoende, een andere keer heb je een hele alinea nodig. Vuistregel: voor elke regel die je citeert schrijf je zelf twee regels waarin je het citaat bespreekt.

Je verslag mag dus nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten!

Parafraseren

PARAFRASEREN = in EIGEN WOORDEN weergeven van de ideeën van anderen.

Parafraseren is in de biomedische wetenschap het meest gebruikelijk.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden voorwaarden:

 • De bron is op de juiste manier vermeld;
 • Er is duidelijk aangegeven wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Bij parafraseren is het belangrijk dat je de ideeën van de ander echt in je eigen woorden omschrijft.

Het is niet voldoende om alleen een paar woorden te veranderen, of de zinsvolgorde om te gooien. Dat wordt als plagiaat beschouwd!

Niet goed verwezen? Mogelijk plagiaat!

De Universiteit Utrecht checkt alle studenten-producten op ongeoorloofd knip- en plakwerk!

Bekijk bijgaand ludieke filmpje over de risico's van plagiaat

(van een paar jaar terug, maar nog steeds erg grappig): 5 minuten, met muziek

Plaats een literatuurverwizjing achter een stuk test

Houd je bij het schrijven aan de voorwaarden waaronder je mag verwijzen!

Ga nu en voer het actiepunt uit.