Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 8. Verwijzen naar een BOEK of een HOOFDSTUK, PARAGRAAF of FIGUUR in een boek

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

KENMERKEN BOEKREFERENTIES

BOEKEN in een literatuurlijst   een HOOFDSTUK van een boek in een literatuurlijst

 

verwijzingen naar een specifiek ONDERDEEL van een boek

bevatten altijd het woordje 'IN'

HEEL boek (ook E-books!)

Een correcte verwijzing naar een BOEK bevat

 • Algemene gegevens van dat boek
 1. TITEL
 2. SCHRIJVER(s)
 3. JAAR van publicatie
 4. UITGEVER
 5. VESTIGINSPLAATS van de uitgever
 • soms: aanvullende gegevens

6. EDITIE

HOOFDSTUK of PARAGRAAF in een boek

Een correcte verwijzing naar een HOOFDSTUK of FIGUUR in een boek omvat

 • Specifieke gegevens VAN DAT ONDERDEEL 
  • TITEL van het hoofdstuk of de figuur
  • SCHRIJVER(s) van het hoofdstuk of MAKER van de figuur
 • gevolgd door het woordje 'IN' en daarna
 • Algemene gegevens VAN HET BOEK
 1. TITEL van het Boek
 2. SAMENSTELLER(s) van het boek
 3. JAAR van publicatie
 4. UITGEVER
 5. VESTIGINGSPLAATS van de uitgever
 • Aanvullende gegevens VAN DAT ONDERDEEL 

6. NUMMER van het hoofdstuk of de figuur

7. PAGINA(s) van de figuur of het hoofdstuk (eerste + laatste)

BOEK/HOOFDSTUK-referenties in RefWorks krijgen

Je kunt automatisch correcte verwijzingen maken naar een boek, dan wel naar een onderdeel in een boek, vanuit RefWorks, MITS je daarvoor de juiste gegevens hebt op het RefWorks-'kaartje' hebt staan. 

Zorg dat je een juiste referentie in je RefWorks database verkrijgt!

 • Boekreferenties kun je verkrijgen door EXPORTEREN uit WorldCat
 • Referenties van een hoofdstuk of figuur verkrijg je door EDITEN van een boekreferentie

Een gedetailleerde uitleg is te vinden onder ► [Extra uitleg] > BOEKEN en HOOFDSTUKKEN verzamelen in RefWorks

Ga daarna en voer dit uit voor jou gekozen boek onderdeel.