Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Literatuurbeheer met een Reference Management System

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

LITERATUURBEHEER met een REFERENCE MANAGEMENT SYSTEM:

  • al je literatuur snel terugvinden
  • zonder typewerk correcte bronverwijzingen toevoegen aan je verslag

Literatuurbeheer

BRONNEN opslaan in een persoonlijke database

Digitale kaartenbak

Voor het correct verslag leggen van wetenschappelijk onderzoek - ook in het kader van je studie - is goed beheer van je literatuur essentieel. Gebruik hiervoor een Literatuurbeheersysteem ('Reference Management System'):

  • dan raak je geen belangrijke bronnen kwijt;
  • dan kun je automatisch correcte literatuurverwijzingen maken. 

HOE WERKT DAT?

Met een Reference Management System maak je feitelijk een persoonlijke database - een digitale 'kaartenbak' - met literatuur die je (misschien) voor je werkstuk gaat gebruiken.

Van elke bron maak je een 'kaartje': 

  • met alle 'bibliografische' gegevens.
  • dus niet alleen de titelauteur en jaar van publicatie, maar óók waarin deze bron precies gepubliceerd is (bijvoorbeeld: welk tijdschrift, deel, aflevering, pagina's etc.; of welk boek, hoofdstuk, pagina etc.; of welk rapport, uitgever, nummer etc.).

Hoe maak je zo'n 'kaartje'?

  • Door automatisch exporteren vanuit een wetenschappelijke zoekmachine: per bron wordt in jouw persoonlijk database een 'kaartje' aangemaakt met alle bibliografische gegevens.
  • Je kunt ook zelf een 'kaartje' met alle beschrijvende gegevens aanmaken. Dat doe je meestal alleen als een bron niet te vinden is in een wetenschappelijk zoeksysteem.

Diverse Reference Management Systems

WELK PROGRAMMA gebruiken?

Er bestaan talloze Reference Management Systems

In grote lijn werken ze allemaal op dezelfde manier en kúnnen ze ongeveer hetzelfde. Er is geen programma verplicht, maar er is wel verschil in ondersteuning vanuit de Universiteitsbibliotheek!

 

RefWorks en EndNote

Beide zijn betaalde programma's die door de UU zijn aangeschaft, vooral vanwege de optimale communicatie met zoekmachines.

In deze e-module leer je werken met 

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt het gebruik van RefWorks in de vorm van een uitgebreide Nederlandstalige 'Handleiding RefWorks-3' (NB de link hiernaar staat op de Opdrachtpagina!)

 

Andere Reference Management Systems

Er bestaan diverse gratis te downloaden programma's; de meest gebruikte zijn Mendeley en Zotero

Beperkte instructies voor het gebruik daarvan (en ook van EndNote) zijn te vinden in de LibGuide Literatuurmanagement Algemeen > Tools gebruiken.

Correct verwijzen zonder typewerk!

AUTOMATISCH VERWIJZEN NAAR LITERATUUR vanuit je persoonlijke database

HOE WERKT DAT?

Het automatisch correct verwijzen gebeurt met behulp van speciale tools die een koppeling maken tussen je tekstverwerkerprogramma en je database (Add-In in Word, of Citation Manager in Google docs)

Met speciale tools kies je de bronnen waarnaar je wilt verwijzen én maak je automatisch een gedetailleerde literatuurlijst aan .

WAT IS EIGENLIJK CORRECT VERWIJZEN?

Meer hierover lees je onder  onder ► [Extra uitleg] > 2. Correct verwijzen naar literatuur

Beginnen met Literatuurbeheer

Begin met literatuurbeheer:

Ga terug naar de Opdracht en voer daar de actiepunten uit.