Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 6. Typen wetenschappelijke bronnen; Toegang

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Wetenschappelijk bronnen: diverse typen

De belangrijkste cq meest geraadpleegde bronnen in de biomedische wetenschappen zijn:

 • Primaire ARTIKELEN in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFTEN: verslag van originele onderzoeksresultaten, inclusief wetenschappelijke discussie
 • REVIEW ARTIKELEN in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFTEN: overzicht  van primaire literatuur, met discussie over relevantie en evidence based inzichten
 • BOEKEN: theoretisch en/of historisch overzicht van een onderwerp, veel diepgang, beschouwing, context
   
 • PROEFSCHRIFTEN: resultaat van meerjarig, uitgebreid onderzoek; vaak met gedegen inleiding en uitputtende literatuurlijst
 • NASLAGWERKEN (encyclopedie, vakwoordenboek): voor beschrijvingen en definities, vakjargon, cijfers en feiten, geaccepteerde theorie 
 • RAPPORTEN: resultaat van onderzoeksopdracht (vaak vanuit overheid),  beleidsevaluaties, doelstellingen van organisaties

 

Andere bronnen kunnen zijn:

 • ONDERZOEKSDATA: voor verificatie van gepubliceerde resultaten en/of repliceren van onderzoek
 • VIDEO's: weergave van visuele waarnemingen en/of verduidelijking van onderzoeksmethode (JoVE: Journal of VisualisedExperiments!)
 • BLOGS: bespreking /discussie met vakgenoten , SOCIALE MEDIA: (bespreking van) nieuws, ideeën, discussie

Toegang tot wetenschappelijke bronnen

Belangrijk om te weten over toegang tot  wetenschappelijke bronnen:

 • Al heel wat literatuur wordt tegenwoordig 'Open Access' gepubliceerd; zulke publicaties zijn voor iedereen ter wereld gratis toegankelijk.
 • Nog veel méér literatuur is alleen toegankelijk tegen betaling.

Daarvoor is de bibliotheek: die heeft (digitale) abonnementen en schaft concreet fysiek materiaal aan.

 • Uitgevers controleren via het IP-adres van je computer of jij wel recht hebt op toegang; dat IP-adres wordt automatisch aangepast aan de range van de UU als je inlogt met je Solis-ID

 

 

Op de campus heb je altijd toegang tot alle bronnen waarvoor de Universiteitsbibliotheek Utrecht betaalt.

 

Buiten de campus krijg je alleen toegang tot bronnen die onder een abonnement vallen door inloggen met je Solis-ID in een speciaal inlogvenster.

 

 Als je - buiten de campus -

naar EEN BETAALDE BRON gaat

via VetPortal

dan verschijnt  automatisch het pop-up inlogvenster.