Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 7. Oriënteren en inlezen: Studieboeken (10 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 7: Zoek in een studieboek naar informatie om je in te lezen

Studieboeken: heel geschikt voor oriëntatie op een nieuw onderwerp!

  • Je hebt nu wel een aantal wetenschappelijke publicaties over het onderwerp, maar heb je eigenlijk wel voldoende BASISKENNIS om die te kunnen begrijpen en op waarde te kunnen schatten?
  • Er wordt voorkennis van je verwacht die je  waarschijnlijk nog niet hebt,  zo in het begin van je studie. Misschien gaat je onderwerp over Palatine fissure of Toxoplasmose of Lebmaagdislocatie of Dirofilariasis enz. enz.  en hoor je die termen nu voor het eerst...

Kortom, voordat je al die wetenschappelijk publicaties kunt begrijpen zul je je (meestal) eerst moeten inlezen.

Een goed beginpunt daarvoor vormen je Studieboeken: met elkaar geven die een overzicht van het hele veterinaire veld, zodat je daar over bijna elk onderwerp wel basisinformatie kunt vinden.

De UB heeft een groot aantal studieboeken ter inzage, te leen en online. Waar vind je die en onder welke voorwaarden mag je ze gebruiken?

Lees de toelichting onder [Basiskennis] > 7. Studieboeken: wat en waar?

Actiepunten

Kies een boek waarvan je denkt dat er over jouw onderwerp basale informatie te vinden is.

  • Blader eens door de boeken die je zelf hebt aangeschaft of snuffel eens rond op de e-book-etalage 'Diergeneeskunde Studieboeken online'.
  • Je mag natuurlijk óók boeken raadplegen die pas in jaar 2 of 3 gebruikt worden, of in de Master-fase!

Zoek hierin naar informatie die je in ieder geval nodig hebt om met het onderwerp aan de slag te kunnen gaan; bijvoorbeeld iets over :

  • de werking van een orgaansysteem
  • de oorzaken en symptomen van een aandoening
  •  de voors en tegens van een bepaalde behandelwijzen
  • een schema of plaatje van bepaalde structuur
  • het vóórkomen (de epidemiologie) van een bepaalde ziekte

Dit kan dus een hoofdstuk of paragraaf zijn, maar ook een plaatje of een tabel met cijfers en dergelijke.

Houd dit deel van het boek bij de hand voor gebruik in de volgende opdracht!

Resultaat

Een stuk informatie in een studieboek dat je zou kunnen gebruiken om je in te lezen over het onderwerp. Dit kan een heel hoofdstuk zijn, maar ook een kleiner onderdeel zoals een paragraaf of figuur.

NB: in deze fase van de studie mag je nog wel naar studieboeken verwijzen.

Later, bij het schrijven van je bachelorthesis, is dat niet meer toegestaan.

Ga verder ...

naar Opdracht 8 ▼