Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training USBO ONS: APA: Literatuurlijst

APA-literatuurlijst

Op deze pagina:

1. Enkele algemene aanwijzingen voor het maken van de literatuurlijst

2. Aanwijzingen voor maken correcte verwijzingen naar verschillende type publicaties

 1. tijdschriftartikelen
 2. boeken
 3. hoofdstuk uit een boek
 4. organisatie als auteur
 5. krantenartikel
 6. webpagina
 7. wikipedia
 8. e-mail / persoonlijke communicatie
 9. parlementaire publicatie

Onderdelen beschrijving publicatie in literatuurlijst

De beschrijving van een publicatie in een literatuurlijst  volgens de APA-richtlijnen heeft 4 onderdelen:

Wie Wanneer Wat / Waarover Waar
Auteur Jaar Titel Vindplaats

(Bron: http://libguides.newcastle.edu.au/content.php?pid=51927&sid=2727530)

Literatuurlijst: algemene regels

Kenmerken belangrijkste onderdelen van een verwijzing volgens de APA-stijl:

 • Begin met de auteursnaam, gevolgd door de initialen gescheiden door punten.
  • Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een komma en met als tussenvoegsel een &.
  • Als er meer dan twee auteurs zijn worden hun namen gescheiden door komma's. en voor de laatste auteur wordt zowel de komma als het &-teken gebruikt. Overigens als auteurs niet op alfabetische volgorde staan, betekent dit dat de bijdrage van der eerste auteur belangrijker is dan die van de tweede.
  • Er worden maximaal 7 auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie meer dan 7 auteurs neem dan de eerste zes auteurs en de laatste
  • Geen auteur: gebruik de titel van de publicatie
 • Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt. Geen publicatiejaar of datum: (n.d.). staat voor no date.
 • Na publicatiejaar volgt de titel:
 • Boek
  • Cursiveer de titel van het boek.  Alleen eerste letter (onder)titel een hoofdletter. Achter de titel volgt een punt.
  • Bij boeken wordt vervolgens de plaats van uitgave en de uitgever vermeld, gescheiden door een dubbele punt.
 • Tijdschrift
  • Bij artikelen uit tijdschriften: éérst de titel van het artikel, daarna de titel van het tijdschrift (cursief).
  • Cursiveer de titel van het van het tijdschrift (alle hoofdwoorden met hoofdletter), een komma en cursief het volumenummer (ofwel nummer jaargang), gevolgd door aflevering tussen haakjes en na een komma de pagina's.

De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel of aan het einde van het boek.

De literatuurlijst is alfabetisch geordend :

 • Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld)
 • Boeken geschreven onder redactie staan op naam van de redacteur.
 • Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T komt voor Smith, A.
 • Neem M', Mc, en Mac zoals het er staat: niet alsof overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy (apostrof negeren)
 • Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de officiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt. 
  • Engelstalige / officiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries wordt opgevoerd als: 'De Vries, J. '
  • Nederlandstalige variant: Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst ‘J. de Vries', wordt opgevoerd als ‘Vries, J. de'
 • Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend.
 • Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend.
 • Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt.

Literatuurlijst: verwijzen naar artikelen

Tijdschriftartikel, een auteur

Doorgenummerde pagina's geheel volume:
Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer, beginpagina-eindpagina. digital object identifier of URL

Nummering pagina's per aflevering/isue
Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer (aflevering), beginpagina-eindpagina

Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

Cruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. Retrieved from: http://www.newcriterion.com/

Tijdschriftartikel, zeven auteurs
of meer

Altijd alle auteurs noemen, gescheiden door komma's, de laatste met een ampersand (&).
Meer dan 7: eerste 6 komma en drie punten en laatste auteur

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Literatuurlijst: verwijzen naar boeken

Boek met één auteur Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgever. Casey, E. S. (2008). Imagining: a phenomenological study. Bloomington: Indiana U.P.
E-Books Gebruik het volgende format als het boek alleen digitaal beschikbaar is of moeilijk in gedrukte vorm te vinden is. Voor boeken die zowel gedrukt als electronisch beschikbaar zijn: neem daarvan jaar van publicatie over achter de naam van de auteur(s) Davis, J. (n.d.). Familiar birdsongs of the Northwest. Available from http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0

Literatuurlijst: verwijzen naar hoofdstuk uit boek

Bijdrage in boek met verschillende auteurs (edited) Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel hoofstuk In A. Editor & B. Editor (Eds.), Titel boek (pagina's hoofdstuk). Plaats van uitgave: Uitgever. O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Literatuurlijst: verwijzen naar organisatie als auteur

Organisatie als auteur Oganisatie. (jaar). Titel boek.  Plaats uitgave: uitgever

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012). Werkgelegenheidsmonitor. Heerlen: CBS.

Organisatie als auteur bij artikel Oganisatie. (jaar). Titel artikel. Tijdschrift, volume(issue), pagina, s The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team (1977). Failure of syngenetic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 2 , 242-244.

Literatuurlijst: verwijzen naar krantenartikel

Krantenartikelen Auteur, A. A.  (datum). Titel. Krantnaam, pagina. Shaffer, R. A. (1977, Aug. 12). Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the messengers work. The Wall Street Journal , pp. 1,10.
Krantenartikel auteur onbekend (Verkorte) "Titel." (datum). Krantnaam, pagina. “Wij zijn drukker en vragen teveel van onze kinderen.”(5 april 2008). Algemeen Dagblad, p. 2.

Literatuurlijst: verwijzen naar webpagina

Web Document, Web Pagina

Verzamel zo veel mogelijk informatie: Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (publicatiedatum). Titel van document. Geraadpleegd: http://Web address

Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010, May 5). General format. Retrieved from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
Gehele website

In literatuurlijst wordt niet verwezen naar hele websites

Literatuurlijst: verwijzen naar lemma wikipedia

Lemma wikipedia Titel Lemma. (datum) (n.d. bij ontbreken). In Bron. Retrieved datum, from url Social Sciences. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved March 04, 2013, from http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
Wikis
Wiki artikel
APA Style Guide to Electronic References waarschuwt voor gebruik wiki artikelen OLPC Peru/Arahuay. (n.d.). Retrieved April 29, 2011 from the OLPC Wiki: http://wiki.laptop. org/go/OLPC_Peru/Arahuay

Literatuurlijst: verwijzen naar e-mail, persoonlijke communicatie

E-mail bericht In APA komen e-mails niet in referentielijst maar tussen haakjes in de tekst. (E. Robbins, personal communication, January 4, 2001)

Literatuurlijst: verwijzingen naar een parlementaire publicatie

Parlementair stuk, kamerstuk Maak eerst kenbaar of de verwijzing betrekking heeft op de Eerste Kamer of de Tweede Kamer. Daarna het parlementaire jaar. Daarna het Kamerstuknummer (ook genoemd 'dossiernummer'), dat is het nummer dat inzicht geeft in het debatonderwerp (eerste cijfers) en het specifieke nummer van het document (na 'nr.') dat zowel een brief kan zijn van de minister, een memorie van toelichting, een verslag van een overleg, etc Tweede Kamer 2008–2009,
31 143, nr. 38.