Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

EBM Literatuurbronnen: 1. PubMed

What is in Pubmed? - Video (5 min.)

Zoeken in PubMed

Voor het doen van een systematische literatuurstudie wordt kennis van PubMed bekend verondersteld.

 

Als je je kennis over PubMed als geheel wilt opfrissen, kun je de LibGuide Training PubMed  UBU LibGuide Training PubMeddoornemen. Deze wordt ook gebruikt in het onderwijs Geneeskunde in het UMC Utrecht.

Door de links hieronder te volgen, kun je ook je kennis over specifieke onderdelen opfrissen. In de bovengenoemde training komt o.a. aan de orde:

Daarnaast heeft Pubmed een eigen training voor het gebruik van Pubmed voor Evidence Based Medicine.

Algemene informatie over PubMed (zonder opdrachten) vind je in de LibGuide PubMed LibGuide PubMed