Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bronnen zoeken en gebruiken bij cursus GEO1-2105 / GEO1-2204 / GEO2-2204: 6. Integriteit

onderzoeksvaardigheden 1 voor milieu- en innovatiewetenschappen

INTEGRITEIT

Geschatte tijd: 10 min.

 1. Bekijk kort de tekst hiernaast.
 2. Er is geen opdracht bij dit onderdeel. Integriteit bij het zoeken en beoordelen van bronnen zit vooral in het niet bevooroordeeld selecteren. Pik dus niet alleen die bronnen eruit die je eigen ideeën bevestigen, maar ga juist op zoek naar verschillende visies, materiaal van verschillende belanghebbenden (rapporten), verschillende opinies in discussies (in kranten en opnieblanden). Wees kritisch ten aanzien van de argumentatie in je bronnen en wees alert op mogelijke belangen van de makers van die bronnen. Kijk niet alleen naar wat in je bronnen staat, maar denk ook na over zaken die er niet in genoemd worden. Integriteit bij het schrijven is vooral het goed citeren waar nodig en daarmee voorkomen van het plegen van  plagiaat.

Wetenschappelijke integriteit

Integriteit is een belangrijke eis die de wetenschappelijke gemeenschap haar leden oplegt. Die integriteit speelt tijdens verschillende wetenschappelijke activiteiten en op verschillende momenten.

In onderzoek:

 • Open zijn over doelstellingen van onderzoeken tegenover proefpersonen, geënquêteerden of geïnterviewden.
 • Zorgdragen voor bescherming van persoonlijke gegevens.
 • Rechtmatig verkrijgen van data (dus niet gefingeerd).

Bij onderzoek én bij publiceren:

 • Externe financiers of opdrachtgevers van onderzoek melden aan derden als hun medewerking wordt gevraagd; ook moeten deze externe belangen worden gemeld bij publicatie.

Bij schrijven/publiceren:

 • Vermelden van de herkomst van data.
 • Bronvermelding: recht doen aan werk van anderen.  Alle inzichten die direct zijn gebaseerd op werk van anderen moeten in een publicatie van een verwijzing naar dat werk worden voorzien, ongeacht de vorm van dat hergebruik, zoals directe inspiratie, parafrase of letterlijk citaat.
 • Alleen verwijzen naar bronnen die je echt hebt gezien. Als er wordt verwezen naar een bron moet de auteur altijd deze originele bron hebben gezien. Je mag niet een originele bron citeren op basis van louter bibliografische gegevens of vermelding in een andere bron. Hooguit kun je indirect verwijzen volgens de methode "......., geciteerd in .....", maar als je dat vaak doet is dat niet sterk.
 • Alleen citeren om inhoudelijke redenen, niet omdat je iemand anders, jezelf, een tijdschrift of een organisatie citaties wilt bezorgen

In het onderwijs:

 • Recht doen aan verschillende wetenschappelijk perspectieven. Een docent moet niet bewust wetenschappelijke gezichtspunten aan studenten onthouden omdat deze niet de zijne zijn, of omdat deze zijn privébelangen of belangen als onderzoeker schaden.

Er is toenemende druk vanuit de maatschappij op wetenschappers om zich hier goed aan te houden. Belangeloosheid of in elk geval aanduiding van eventuele eigenbelangen en belangen van derden is cruciaal voor de geloofwaardigheid en gebruik van wetenschappelijke bevindingen. Deze gedragsregels gelden voor alle leden van de wetenschappelijke gemeenschap, inclusief studenten.

Vastgestelde regels en codes zijn te vinden bij: