Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

LibGuide voor UvH 1ejaarsstudenten - BiVa1 (2021-2022): Zoekstrategie met een eigen onderwerp: zoekwoorden

Zoektermen voor je eigen onderwerp

 • Lees in de uitlegboxen hoe je zoektermen bedenkt en kunt combineren in databases.
 • Bedenk voor je eigen onderwerp zoveel mogelijk zoektermen.Je kunt hiervoor een mindmap gebruiken. 

Zoektermen bedenken

Het bedenken van de juiste zoektermen is een van de belangrijkste onderdelen van je zoekstrategie.

Ga bij elk onderdeel van je zoekvraag op zoek naar de bijbehorende termen. Denk hierbij aan:

 • ​synoniemen (trouwerij / bruiloft)
 • bredere termen (universiteit / hoger onderwijs)
 • smallere termen (kinderen / kleuters)
 • verwante termen (training / coaching)
 • antoniemen (termen met een tegenovergestelde betekenis, zoals ouder en kind of ziek en gezond)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp
 • termen die iets zeggen over tijd en ruimte (bijv. periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) 

Denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen:

 • bijvoorbeeld enkelvoud / meervoud 
 • werkwoordvervoegingen
 • zelfstandig / bijvoeglijk naamwoord e.d.)
 • spellingsvarianten (labor / labour)
 • gebruikte afkortingen
 • vertaling naar voor onderwerp en vakgebied relevante talen

​Corrigeer je zoektermen naar aanleiding van wat je tegen komt in je zoekresultaten. Als je dit van het begin af aan doet zie je snel welke (nieuwe) termen de juiste resultaten opleveren en welke niet. Herhaal dit zolang als nodig.

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Maak gebruik van hulpmiddelen:

 • woorden uit een verkenning op bijvoorbeeld Wikipedia
 • woorden uit de zoekresultaten van zoekmachines
 • woorden uit reeds gevonden bronnen, bijvoorbeeld door de auteur meegeleverde trefwoorden (author keywords)
 • woordenboeken
 • thesauri (overzichten van geselecteerde woorden of concepten en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied, vaak aangeboden bij grote zoeksystemen)

Variaties van een zoekterm

* : Door een asterisk achter de 'stam' van een woord te plaatsen ('trunkeren') zoek je op alle mogelijke varianten waarin de woordstam gevolgd wordt door één of meer letters.
Bijvoorbeeld:
   behavio*
om in één keer te zoeken naar
   behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ...

N.B. Dit kan niet in Google!

Zoektermen combineren

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt zoeken bijna alle zoekmachines naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen. Wil je iets anders dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren.

De operatoren die je meestal kunt gebruiken zijn:

AND: alle termen moeten voorkomen. Hiermee combineer je verschillende aspecten van je onderwerp.
Voorbeeld:
   televisiekijken AND gedragsstoornissen AND kinderen

OR: minimaal één van de termen moet voorkomen, maar niet persé allemaal. Hiermee kun je verschillende varianten van één aspect combineren.
Voorbeeld:
   televisie OR tv OR television
   behaviour OR behavior

of bijv. ook enkel- en meervoud als die beide mogelijk zijn:
   kind OR kinderen OR child OR children

NOT: de term mag niet voorkomen.
Voorbeeld:
   mode NOT kleding

"...  ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. 
Voorbeeld:
   "Franse revolutie"
 

Bij ingewikkelde zoekvragen waarbij je bijv. verschillende varianten van verschillende aspecten combineert, moet je zelf met haakjes aangeven hoe de zoekmachine er mee om moet gaan.
Voorbeeld:
   (televisie OR tv OR television) AND (gedrag OR behavior OR behaviour) AND (kinderen OR children)

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen verschillen per database.