Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

LibGuide voor UvH 1ejaarsstudenten - BiVa1 (2021-2022): Zoekstrategie met een eigen onderwerp: sneeuwbal en systematisch

De sneeuwbalmethode

Je kunt als startpunt een recente publicatie over jouw onderwerp nemen, bij voorkeur door een autoriteit op het vakgebied. Neem vervolgens de literatuur door door de auteur wordt aangehaald (bibliografie, 'references').

Voorbeeld: Stausberg, M. (2009). The study of religion(s) in Western Europe III: Further developments after World War II. Religion39(3), 261-282.

1. Dit artikel kun je full text vinden via Google Scholar (met UBUlink). De link "fulltex@UBU" geeft aan dat het via de UU toegangkelijk is binnen het UU wifinetwerk. Daarnaast is er een link naar dit artikel: dus ook toegankelijk van thuis uit. 
2. Referenties doorzoeken (achteruit in de tijd). In de bibliografie onderin dit artikel vind je allerlei titels van boeken en artikelen. Is het artikel in html, dan zijn de titels aanklikbare links..
3. Citaties doorzoeken (vooruit in de tijd). In Google Scholar staat een link naar de publicaties die dit artikel citeren ("geciteerd door"/"cited by").

Zoek systematisch naar peer-reviewed artikelen over je onderwerp

Voor je essay moet je minimaal twee peer-reviewed artikelen gebruiken. Ga op zoek naar deze publicaties en volg daarbij de drie hoofdstappen van de zoekstrategie (wat, waar en hoe). Gebruik de zoektermen die je gevonden hebt na het lezen van het vorige tabblad.

 • Combineer je zoekwoorden in verschillende multidisciplinaire zoeksystemen: WorldCat, Google Scholar (met UBUlink) ,Web of Science (thuis via mijnUvH), Scopus 
 • Combineer je zoekwoorden in een of meerdere vakgerichte zoeksystemen
 • Selecteer de relevantste en betrouwbaarste artikelen die je full text in handen kunt krijgen
 • Noteer per artikel dat je selecteert in welk zoeksysteem je het hebt gevonden en met welke zoektermen

Tip: De eerste resultaten helpen je om je onderwerp verder af te bakenen. Wellicht vind je extra zoektermen om aan je eerste lijst toe te voegen.

Hoe weet je of een artikel peer-reviewed is?

Er zijn verschillende manieren om te weten of het tijdschrift waarin het artikel staat peer-reviewed is.‚Äč

 • Sommige zoeksystemen bevatten alleen artikelen uit peer-reviewed tijdschriften, bijv. Scopus
 • In andere zoeksystemen kun je filteren op peer-reviewed artikelen door een vakje aan te vinken (WorldCat, Wb of Science etc). In WorldCat is echter niet alle tijdschriften met abonnementen vindbaar, dus de resultaten waar je uit filtert zijn niet . 
 • De website van het tijdschrift (About this journal' o.i.d.)

Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

Bij het bepalen van de kwaliteit en wetenschappelijkheid van bronnen kun je uitgaan van drie soorten controle:

 1. Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie
  • redactie: redacties van wetenschappelijke tijdschriften zijn strenger dan die van niet-wetenschappelijke tijdschriften
  • uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken uit
  • peer review: de meeste wetenschappelijke tijdschriften en boekuitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind of halfblind) te beoordelen
  • zoekmachine/online bibliografie: sommige zoekmachines nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.)
  • financier: sommige tijdschriften vereisen dat bij onderzoek wordt aangeduid wie het gefinancierd heeft (bv. bij artikelen over tests van nieuwe medicijnen)
 2. Controle door anderen, achteraf
  • besprekingen (bij boeken): hoe zijn de recensies over het boek?
  • citaties (vooral bij artikelen:): wordt het stuk vaak geciteerd (rekening houdend met de publicatiedatum) en vooral: wat wordt er over gezegd?
 3. Controle door jezelf
  • aanduiding van auteur en datering van de tekst (vooral bij webpagina's)
  • affiliatie van de auteur: de werkkring geeft soms wat extra zekerheid over wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld als de auteur bij een universiteit werkt
  • gebruik van bronnen uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers
  • aanduiding doelgroep (vooral bij websites en rapporten)
  • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies
  • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode: hoe heeft men het onderzoek aangepakt, waar komen gegevens vandaan?
  • aanwezigheid voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten: op welke inzichten baseert men zich?
  • het niveau van het taalgebruik

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?

2.    Waar zoek ik?
Kies de meest geschikte databank/catalogus/website, etc.; dat is afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en 1b. De UB geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen en benut de functionaliteit van databank/zoekmachine etc.
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbalmethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten hangt af van de mogelijkheden die de zoekmachine biedt.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstategie.

Zoeksystemen voor artikelen

Algemene, multidisciplinaire zoekmachines voor artikelen:

Relevante vakgerichte zoeksystemen 

Op de pagina Zoeksystemen vind je alle door de Universiteitsbibliotheek Utrecht aangeboden bestanden.
In de LibGuidepagina Zoekstrategie > Waar zoek ik artikelen UBU LibGuide Scopus staan nog meer details.

Toegang thuis

 • In de lijsten Zoeksystemen per vakgebied staan deels zoeksystemen die buiten het UU netwerk toegankelijk zijn. Die hebben geen UU logo omdat de UU er geen abonnement voor betaalt. 
 • De Koninklijke Bibliotheek geeft studenten voor een laag bedrag toegang thuis tot zowel zoeksystemen als digitale boeken en artikelen.
  Deels zijn dat dezelfde zoeksystemen die je bij de UU alleen binnen het UU-netwerk kunt gebruiken (ATLA, Sociological Abstracts etc.). Zie de overzichtspagina om een indruk te krijgen. Lid worden kan online. Vragen kun je direct stellen aan medewerkers van de KB

 

Zoeken in vakgerichte zoeksystemen vs. algemene zoeksystemen

Vakgerichte zoeksystemen kunnen een meerwaarde t.o.v. algemene zoeksystemen hebben:

 • je zoekt in een groot aantal op betrouwbaarheid geselecteerde bronnen binnen het vakgebied
 • je krijgt alleen verwijzingen naar publicaties binnen het vakgebied (en voorkomt ruis van andere invalshoeken uit andere disciplines)
 • vaak vind je bij de titelbeschrijving extra trefwoorden (of zelfs abstracts) die je aan meer mogelijke zoekwoorden helpen.