Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA: Literatuurlijst, citeren en plagiaat:

oefenopdracht

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Oefenopdracht: literatuurlijst

Lees de informatie op deze pagina!

Naast de geannoteerde bronnen die je moet invullen in de tabel (zie Cursushandleiding), moet je bij deze cursus ook een literatuurlijst maken waarin alle artikelen en boeken die je hebt gevonden op alfabetische volgorde staan (zie de Cursushandleiding).  Deze literatuurlijst heeft dezelfde vorm als de lijsten die je doorgaans ook in boeken en artikelen tegen komt.

Let op!: de literatuurlijst moet voldoen aan de eisen van de Chicago Manual of Style.

Je kunt (ieder voor jezelf) vast oefenen met de titels die je in dit practicum gevonden hebt. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt.

Literatuurverwijzingen, citeerregels en citatiestijlen

Wanneer je in je publicatie (artikel, essay, scriptie) gebruikt maakt van de informatie uit wetenschappelijke artikelen dien je hiernaar te verwijzen.

Citeerregels geven aan hoe gebruikte literatuur in de tekst, de literatuurlijst en in eventuele voet- of eindnoten genoteerd moet worden. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl. Bij Sociale Wetenschappen is dat meestal de APA-style (American Psychological Association), maar Culturele Antropologie volgt de American Anthropological Associaten (AAA) en gebruikt derhalve de Chicago Style.

Chicago Manual of Style (gebruik de17th edition)

In de tekst van een artikel/scriptie/essay verwijs je naar de bronnen waar je het geschrevene op baseert (refereren en citeren). En aan het einde van je publicatie stel je een lijst op waarin je de door jou - en volgens de AAA regels opgestelde - gebruikte bronnen noteert (een literatuurlijst of bibliografie).

Voor deze opdracht kun je het best gebruik maken van de volgende twee hoofdstukken:

Chicago Manual of Style, 17th edition chapter 14

Chicago Manual of Style, 17th edition chapter 15

Bronvermelding en plagiaat

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt. Lees de boxen op deze pagina over verwijzen, citeren en parafraseren.

Het hergebruik van materiaal zonder bronvermelding wordt plagiaat genoemd.
Het is binnen de wet toegestaan delen van teksten aan te halen zonder dat het als plagiaat wordt gezien mits je dat doet met een correcte bronvermelding (zie de box hieronder).
Bekijk ook de korte video over plagiaat op deze pagina.

Meer informatie over deze en andere citatiestijlen en over citeren en parafraseren vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Citeren, parafraseren en samenvatten

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst. Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Het citaat is letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal;
  • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen).

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven (en dan ook echt in eigen woorden, niet alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien) van de ideeën van anderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage erg lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Ook bij samenvatten (het verkort en (zoveel mogelijk) in eigen woorden weergeven van de strekking van een tekst) moet je je bron vermelden.

Let op! Plagiaat (korte video)

 

Samenvatting en feedback

Wij stellen het zeer op prijs als je even de tijd wilt nemen om ons te voorzien van feedback

Naar samenvatting en feedback

Voorbeelden Chicago Style

De Chicago Style heeft twee opties. Het noten systeem [1] en het auteur-jaar systeem (Knopf, 2016). Bij Culturele Antropologie aan de UU gebruiken we de auteur-jaar optie. Hieronder een paar voorbeelden:

Tijdschriftartikel

Verwijzing in de tekst:

As legal observers point out, much dispute resolution transpires outside the courtroom but in the “shadow of the law” (Mnookin and Kornhauser 1979). . . .

In de literatuurlijst:

Mnookin, Robert, and Lewis Kornhauser. 1979. “Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce.” Yale Law Journal 88 (5): 950–97.

Boek

Verwijzing in de tekst:

…(Ward and Burns 2007, 52*)…

In de literatuurlijst:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Hoofdstuk uit een boek

Verwijzing in de tekst:

…(Gould 1984, 310*)…

In de literatuurlijst:

Gould, Glenn. 1984. “Streisand as Schwarzkopf.” In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308–11. New York: Vintage.

* Verwijzing naar pagina in het boek waar citaat of tekst te vinden is