Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA: Introductie

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Vooraf! De online informatievaardighedentraining Compass

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt een online informatievaardighedentraining aan, Compass. Deze training bestaat uit vier modules van circa 30 minuten die samen één geheel vormen, maar die je ook onafhankelijk van elkaar kunt doornemen:

 1. Zoeken naar en toegang krijgen tot informatie
 2. Opzetten van je zoekactie
 3. Evalueren van je bronnen
 4. ​Bronnen opslaan en gebruiken

Wij raden aan (liefst voorafgaand aan het practicum) modules 1 en 2 te doen. Module 3 en 4 kun je naderhand maken. Als je de hele training hebt gedaan heb je een goede basis om naar literatuur te gaan zoeken. 

Heb je de online modules nog niet gemaakt? Doe dat dan NA het practicum. Tijdens het practicum werken we met deze trainingslibguide.

Deze training: introductie

In deze LibGuide bij het vak 'Culturele Antropologie 1: introductie in de antropologie' maak je kennis met het zoeken en vinden van wetenschappelijke literatuur. Deze (informatie)vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben, bijvoorbeeld bij het schrijven van essays of je scriptie.

In het bibliotheekpracticum werk je in tweetallen, daarnaast ga je zoveel mogelijk individueel op zoek naar literatuurbronnen voor de geannoteerde literatuurlijst die je per peergroup inlevert (zie Cursushandleiding in de kolom links). Volg hiervoor de deelopdrachten in deze trainingsmodule.

Links op de pagina vind je steeds de (deel)opdracht. In de rechterkolom vind je een overzicht van de kennis die je nodig hebt om de opdracht te maken. Lees de informatie op de pagina's eerst goed door voor je aan de opdracht begint.

Zie voor de volledige richtlijnen en inleverdata de cursushandleiding.

Je moet tijdens de training gebruik maken van bijgevoegd invulformulier. Dat vergemakkelijkt het uitvoeren van de opdrachten en helpt je de gevonden literatuur voor je eindopdracht weer terug te vinden.

Teken na afloop de presentielijst om je aanwezigheid bij dit practicum vast te leggen.

Doel van deze training

Doel

 • Het leren vinden van geschikte wetenschappelijke literatuur via de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Inhoud

 • Het afbakenen van een onderwerp
 • Het vinden van de juiste zoektermen
 • het zoeken van artikelen en boeken
 • Het evalueren van bronnen
 • Bewustwording van plagiaat
 • Literatuur verwijzingen volgens de citatiestijl van AAA (Chicago)

Vaardigheden

 • Literatuur zoeken en vinden
 • Onderwerp afbakenen
 • Zoektermen bedenken
 • Bronnen beoordelen op wetenschappelijkheid
 • Correcte literatuur vewijzingen maken in Chicago Style

Start met het practicum...

Heb je vragen?

Heb je inhoudelijke vragen? Stel ze aan je begeleidende docent van Culturele antropologie 1.

Tijdens het practicum op 17 september 2019 lopen er een aantal informatiespecialisten rond van de bibliotheek. Stel hen gerust al je vragen over het zoeken naar literatuur.

Heb je (nu of) later hulp nodig bij het zoeken naar relevante informatie?