Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: NewRefWorks

Twee verschillende RefWorks systemen > Twee verschillende LibGuides!

Er zijn momenteel twee verschillende versies van RefWorks.

Die hebben niet alleen een verschillende interface, maar ook verschillende mogelijkheden.

de oorspronkelijke versie

Werk je nog aan een manuscript waarin je reeds bent begonnen met te verwijzen vanuit Legacy-RefWorks?

 

Gebruik dan voorlopig nog de oorspronkelijke versie

Access legacy RefWorks

  • Word-documenten waaraan je al verwijzingen hebt toegevoegd vanuit Legacy-RefWorks kun je het beste met díe koppeling afmaken
  • Je kunt WEL je referenties in Legacy-RefWorks importeren (=kopieeren) in RefWroks-3, maar deze krijgen dan niet hetzelfde unieke Ref-ID. 
  • Wil je met zo'n document toch overstappen naar RefWorks-3, ga dan als volgt te werk:
  1. Maak een RefWorks-3 account aan en [Import] (=kopieer) al je referenties vanuit Legacy-RefWorks in RefWorks-3
  2. Kies in je document in de RefWorks-toolbar de functie [Remove Field codes] en sla het dan onder een andere naam op.
  3. In Word: [Log out] bij RefWorks;  [Log in] voor het RefWorks3 account
  4. Plaats in de tekst alle referenties opnieuw; verwijder tegelijkertijd het stukje tekst met de oorsrponkelijk van Legacy-RefWorks afkomstige gegevens
  5. Verwijder de oorspronkelijke literatuurlijst en voeg daarna een nieuwe literatuurlijst in.

de nieuwe versie

Begin je aan een nieuw manuscript?

 

Begin dan gelijk met  RefWorks-3

Access the new RefWorks

  • Installeer  Write-N-Cite ALTIJD vanuit RefWorks > Tools; dan weet je zeker dat je de meest geschikte én actuele versie downloadt. Gebruik dus NIET zo maar een webpagina!
  • Ondersteuning bij vragen is te vinden in de Handleiding Proquest/Refworks