Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Opmaakstijlen: maken, delen

Output Style Editor

Maak zelf een opmaakstijl aan: (snelst door modificatie van een bestaande stijl)

A. Zoek in je RefWorks database (bijvoorbeeld via prewiew) eerst naar een geschikt template via [Bibliography] > [Preview Output Style], dat wil zeggen een stijl die al redelijk lijkt op de stijl die je wilt maken.

Gebruik deze in de volgende stap als uitgangsstijl.

B. Maak een nieuwe stijl aan:

 • sKlik onder [Bibliography] op [Output Style Editor];
 • Klik linksonder op [New];schermopname RefWorks knop New
 • Blader achter [Style]: 'Select an Output Style' naar de uitgangsstijl;
 • Vul achter [Name] een nog niet bestaande stijlnaam in;
 • Verwijder achter [Link] de adresgegevens (url);
 • Klik rechtsonder op [Save as]: achter [Style] verschijnt nu de nieuwe naam (in rood!).     

C. Pas de nieuwe stijl naar wens aan:

Klik middenonder op [Edit]schermopname RefWorks knop edit; de Editor opent automatisch in het tabblad [Bibliography] hierin kunnen de instellingen voor de literatuurlijst worden aangepast:
 
VERANDER EERST DE STIJL voor de LITERATUURLIJST
 • Kies achter [Reference Type] het meest voorkomende type literatuurverwijzing in je manuscript (in de meeste gevallen zal dat zijn 'Journal Article'), en pas de weergave hiervan aan:

 1. gebruik de groene pijltjes tussen [Fields for this Type] en [Output Field Order] om velden toe te voegen, te verwijderen en/of in volgorde te veranderen (of kopieer via [Copy Fields from] in één keer alle velden van een ander Reference Type);
 2. klik onder [Output Field Order] op een veld, en pas in de rechterkolom de 'Settings' voor dit veld aan;
 3. klik na aanpassing op [Update]: in de box daaronder wordt getoond hoe dit type literatuurverwijzing voortaan in de literatuurlijst wordt weergegeven;
 4. kies desgewenst een ander veld en herhaal het aanpassen en updaten; herhaal eveneens met andere velden van dit Reference Type;
 • Klik achter [Reference Type] op een ander type literatuurverwijzing dat je in je manuscript hebt gebruikt, bijvoorbeeld 'Book, Edited' en voer hiermee dezelfde procedure uit van aanpassen en updaten (stap 1-4);
 • Herhaal stap 1-4 voor alle overige typen literatuurverwijzingen die je in je manuscript hebt gebruikt.

 

VERANDER VERVOLGENS DE STIJL VAN DE in-text LITERATUURVERWIJZINGEN

 • Klik bovenaan op het tabblad [In-text Citation];
 • pas voor alle gebruikte typen literatuurverwijzing de 'in-text citation'-wijze aan, conform de bovenbeschreven procedure (stap 1-4) voor het aanpassen van de stijl van de literatuurlijst.

D. Bewaar de nieuwe stijl:

 • klik op [Save] of [Save as] als alle wijzigingen zijn aangebracht;
 • sluit de Output Style Editor.

Outputstyle delen?

Deel een zelfgemaakte stijl met iemand anders
foto showkast met tientallen tijdschriften
1. Maak een backup van de stijl:
 • Kies in je RefWorks database onder [Tools] >[Backup & Restore]
 • Vink achter [Backup Options] alle [Include...] keuzemogelijkheden uit
 • Vink achter [Select Output Styles to Backup] de gewenste stijl aan
 • Klik op [Perform Backup]
 • Er verschijnt een pop-up venster met de melding dat een *.rwb-file is aangemaakt: kies [Save file] en klik op [OK].
 
2. Deel de *.rwb-file dat kan o.a. via:
 • de 'Share with...' optie op de downloadplek op je computer,
 • versturen per e-mail
 
3. Haal als ontvanger de stijl binnen in je database:
 • Kies in je RefWorks database onder [Tools] >[Backup & Restore]
 • Vink onder Backup achter [Backup Options] alle [Include...] keuzemogelijkheden uit
 • Vink onder Restore achter [Restore Options] alléén [Include Output Styles] aan
 • klik op [Browse] en blader naar de *.rwb-file; klik op [Open]
 • Klik op [Perform Restore]
 • Er verschijnt een waarschuwing dat referenties worden overschreven. Deze waarschuwing kun je negeren aangezien je die keuzemogelijkheid hebt uitgevinkt. Klik op [OK]
 • Controleer of de stijl is toegevoegd; klik op [Output Style Manager] en kies [Show User Customized]: de gedeelde stijl verschijnt in rood in de linkerkolom
 • Selecteer en verplaats met de pijl naar de rechterkolom met [Favorites