Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Write-N-Cite problemen

Welke Write-N-Cite versie moet ik gebruiken?

?   Dat hangt af van je computer en je software.    Zie ook: [Citeren] > [Write-N-Cite 4 installeren].

Meestal: 64 bit, want nieuwe laptops zijn tegenwoordig allemaal 64-bit, net als nieuwere Microsoft-versies 

Soms: 32 bit én 64 bit, want je kan ook een 32 bit Microsoft-versie hebben op een 64 bit pc/laptop

Ik zie geen [Proquest/RefWorks] knop (meer) in Word

Maak de Add-In (opnieuw) actief

Bij nieuwe gebruikers is Add-in soms niet direct zichtbaar in het Word-menu door een blokkade op de pc/laptop;

Bij bestaande gebruikers verdwijnt de Add-in soms uit het Word-menu door een versieconflict, vaak in combinatie met het openen van oudere documenten.

De Add-in inschakelen:

 • Open Word, en kies onder [Bestand] > [Opties] (Engelse versie: [File] > [Options])
 • Kies [Invoegtoepassingen] (Engelse versie: [Add-ins])
 • Kijk óf en zo ja wáár de Add-in wordt vermeld en pas dan de instelling aan (LET OP: de Add-inn kan zijn aangeduid als 'Write-N-Cite' maar ook als  'Proquest for Word') :
  • Indien vermeld onder 'Niet-actieve toepassingen' (Engelse versie: 'Inactive Appplication Add-ins'), klik dan onderaan bij 'Beheren' achter 'COM-invoegtoepassingen' op [Start] (Engelse versie: 'Manage': 'COM Add-ins' > [GO]); vink [Proquest for Word] aan en klik op [OK]. Heeft dit geen effect? Of krijg je (op een eigen laptop) de melding dat dit door een beheerder moet worden uitgevoerd? Volg dan onderstaande procedure Write-N-Cite opnieuw installeren
  • Indien vermeld onder 'Uitgeschakelde toepassingen' (Engelse versie: 'Disabled Application Items'), selecteer dan onderaan via ▼ de [Uitgeschakelde toepassingen] en klik op [Start];  selecteer de 'Write-N-Cite / Proquest for Word' Add-in en klik op [Schakel in] (Engelse versie: [Disabled items] > [GO] > [Write-N-Cite/Proquest for Word] > [Enable]) . Sluit het venster [Close].
 • Sluit Word
 • Start Word opnieuw op, bij voorkeur vanuit het All Programs-menu
 • Is de Add-in nog steeds niet zichtbaar? Volg dan onderstaande procedure Write-N-Cite opnieuw installeren

 

Write-N-Cite opnieuw installeren:

 • Sluit Word
 • Onderzoek of er misschien nog een oude versie van Write-N-Cite (4.3 of ouder) aanwezig is op de computer. Zo ja, verwijder deze dan: ''de-installeer'' (delete)
 • Installeer de nieuwste versie van Write-N-Cite:
  • Op een UU-pc: via [Start > All programs > UU-Applications > Install Proquest for Word (Write-N-Cite 4.4)]
  • Op een eigen computer:
   • Download de nieuwste versie vanuit RefWorks via [Tools].
   • Voer dan de installatie uit als 'beheerder' (= NIET dubbelklikken op het *.exe bestand maar WEL rechtsklikken en kiezen voor  'Run as administrator')
 • Start Word opnieuw op als de installatie is afgerond

Mijn Write-N-Cite menubalk is geheel grijs; ik kan niet inloggen. Wat nu?

  Herstart je computer.

Dit probleem heeft doorgaans te maken met het gebruik van meer dan één RefWorks account.

 

Oorzaak:

 • Write-N-Cite 'onthoudt' het account waar je het laatst mee hebt gewerkt;
 • Als je een Word document wilt openen dat is gemaakt met een ánder dan het laatst gebruikte RefWorks account, dan kan het mis gaan:
  • Normaal gesproken krijg je een melding dat je moet kiezen: (a) read-only verder gaan, of (b) switchen van account.
  • Soms ontstaat er in Word een versieconflict

Oplossing:

 • Geschiedenis verwijderen
 • Computer herstarten
 • Word opnieuw opstarten, bij voorkeur niet via een shortcut maar vanuit 'All Programs'

HELP van Proquest zelf

Write-N-Cite 4 Installation Troubleshooting

If you are having difficulties installing Write-N-Cite 4 on your computer, below are some steps you can try on your own to resolve the problem.  Please contact RefWorks Technical Support (refworks.support@proquest.com) if you need further assistance. 


Version: 4.5.1540 (2017-10-12) for Windows 7, Windows 8, and Windows 10
Supports Word 2010, Word 2013, and Word 2016
Write-N-Cite 4.5 for 32 bit Word

1. Verify you have the latest version of Write-N-Cite 4.  If you do not, you may wish to download a newer version.  To locate your current Write-N-Cite 4 version number, open Write-N-Cite 4 in Word and click on Preferences.  The version number will be displayed in the bottom left-hand corner.

 

To see which version is the latest version, log in to your RefWorks account with your browser.  Go to the Write-N-Cite 4 download page by selecting, Tools, Write-N-Cite.  The version number is listed just below the link for the Windows or Mac version.

2. Verify that prerequisites are installed.  The prerequisites are various software components that may or may not be on your computer.  If you have some of the prerequisites, they may need only to be updated to the latest versions.  The software needed to run Write-N-Cite 4 includes:

a. Please make sure you have updated your computer’s operating system and MS Office itself by visiting http://windowsupdate.microsoft.com

b. To download and install .NET 4 please visit Microsoft .NET Framework 4.

c. To download and install Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime please visit Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.

d. Windows users:  Please make sure you have a current installation of Java on your computer by visiting the Java download site. (Note: an update of your Java will request the installation of a third-party toolbar for Ask.com. You will need to be aware that you need to decline the installation of this toolbar to avoid its installation.)

Mac Users:  Please make sure to verify Java is installed on your computer as the newest operating systems offered by Apple, OS X 10.9 and OS X 10.10, do not include Java.  To check if your computer has the latest version of Java installed please open the Safari web browser and visit, http://java.com/en/download/installed.jsp. Note: If you are running OS X 10.9.5 or OS X 10.10 Yosemite, please download Java 6 from Apple's support site directly by visiting, http://support.apple.com/kb/dl1572.

Still having trouble?

Q. I’ve installed the latest version of Write-N-Cite 4 but the tab does not appear. Where is it?

A. Please make sure you have updated your operating system and your installation of MS Office with all updates and patches available. Also make sure your installation of Java is updated as well by visiting here – http://www.java.com (Windows users).  Mac 10.9 or 10.10 users make sure you install Java 6 from Apple's support site directly by visiting, http://support.apple.com/kb/dl1572.