Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Importeren lukt niet

Importeren lukt niet...

Controleer of je wel de JUISTE INSTELLINGEN VOOR DOWNLOAD en IMPORT gebruikt


  • Is er over het zoeksyteem dat je hebt gebruikt géén informatie te vinden?
    Stuur dan aan RefWorks een verzoek om hiervoor een importfilter beschikbaar te stellen; dat kan vanuit je RefWorks database via [Help > Request > Import Filter].
  • Probeer een ANDER ZOEKSYSTEEM bijvoorbeeld  in plaats van PubMed: EMBASE