Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: ERROR (of oneindig 'formatting document')

ERROR of 'loop'

ERRORS bij - en/of het VASTLOPEN van - Write-N-Cite (de Word Add-in Proquest/RefWorks) is bijna altijd het gevolg van weggegooide referenties...   

Meestal gebeurt dat per ongeluk bij het 'ontdubbelen' van de database: men gooit dan abusievelijk het exemplaar weg dat in een document gebruikt is voor een citatie, en bewaart juist het exemplaar dat niet gebruikt is.

Vastlopen Write-N-Cite in 'formatting document'

Je document wordt opnieuw opgemaakt, maar dit wordt niet afgerond: Write-N-Cite raakt in een loop met 'formatting document...'.

De oorzaak is meestal dat je ná de vorige bewerking van je document tussentijds referenties hebt verwijderd uit je RefWorks database.

Het probleem kan zich ook voordoen bij het starten van een document dat eerder is opgemaakt met behulp van een oudere WNC-versie, en dan met name wanneer een Output Style is toegepast gebruikt die volgnummers gebruikt (bijvoorbeeld Vancouver)


Hoe los je het probleem op?   

 1. Stop Write-N-Cite door Word af te sluiten, desnoods via Restart van de computer
 2. Start Word opnieuw en open een leeg document
 3. Start Write-N-Cite: klik op de Proquest/RefWorks Add-in en Log in
 4. Stel de Output Style in op [Harvard]
 5. Open je RefWorks database via de knop [Open RefWorks] in het Proquest/RefWorks for Word menu
 6. Red de abusievelijk weggegooide referentie(s):
  • Klik op [View] > [Deleted References];
  • Selecteer de abusievelijk weggegooide referentie(s) en vink aan [Selected], óf (indien niet snel te zien is om welke het gaat) vink aan [All in List];
  • Klik op het [Restore] icoontje : ; de referenties worden teruggeplaatst in de database. LET OP: in de map 'Last Imported'
 7. Ga terug naar je lege Word-document en klik op [Sync My Database]
 8. Open nu het 'probleem document'
 9. Als het goed is verloopt het 'formatting document' nu wel als gebruikelijk en verschijnt/(-en) de teruggeplaatste referentie(s) nu weer normaal als verwijzing in de tekst en ook in de literatuurlijst

Voorkom herhaling: zie de box hieronder

'ERROR: unable to find reference'

In de tekst verschijnt een foutmelding - op een plek waar eerst nog een normale citatie stond.

Bijvoorbeeld in de opmaakstijl van Vancouver: (RW.ERROR - Unable to find reference:2145). Wat er verder nog in de citatie zit (referenties die niet zijn weggegooid) wordt niet getoond.

Of in de opmaakstijl van Harvard: (RW.ERROR - Unable to find reference:2145, Jacquet, Grolleau et al. 2014, Goodsell 2003). Hier worden de referenties binnen deze citatie die niet zijn weggegooid wel normaal getoond. 


Hoe los je het probleem op?                     

 1. Open je RefWorks database en klik op [View] > [Deleted References];
 2. Sorteer op nummer via [Sort by Ref-ID];
 3. Blader naar de referentie met het Ref-ID dat in de ERROR-melding genoemd wordt achter 'unable to find reference: xxxx' (in bovenstaand voorbeeld nr. 2145) en vink deze aan;
 4. Selecteer op deze manier alle abusievelijk weggegooide referenties;
 5. Klik op het [Restore] icoontje : de referentie(s) worden teruggeplaatst in je database. LET OP: in de folder 'Last Imported'
 6. Ga terug naar je Word-document en klik op [Reapply Output Style]: de teruggeplaatste referentie(s) verschijnen dan automatisch weer normaal als verwijzing in de tekst en ook in de literatuurlijst.

Voorkom herhaling: zie de box hieronder

NIETS HELPT...

Kom je er niet uit, of helpt terugplaatsen van 'deleted references' niet? Dan zijn er nog twee mogelijkheden:

 1. Vraag hulp bij de RefWorks-specialist(en) van de UB: r.l.j.goverde@uu.nl of j.bosman@uu.nl
 2. Begin (deels) opnieuw:
  • verwijder de koppeling met RefWorks: kies in het Write-N-Cite menu: [Remove Field Codes]; dan blijven de verwijzingen als 'tekst' in je document staan en ben je dus niet de gegevens kwijt van welke referenties je op welke plek wilde hebben;
  • ontdubbel je database;
  • voeg de referenties opnieuw in met [Insert Citation].

Voorkom nieuwe ERRORS

Gooi de nu niet meer gebruikte dubbelen alsnog weg                    

 1. Maak in je RefWorks database twee tijdelijke mappen aan: REPARATIE en WEGGOOIEN;
 2. Zoek de dubbele referenties op via [View > Duplicates];
 3. Sleep de exemplaren die je wel hebt gebruikt naar de map ' REPARATIE';
 4. Sleep de exemplaren die je niet hebt gebruikt naar de map 'WEGGOOIEN';
  • LET OP: pas op dat je geen  referenties gaat weggooien die je misschien wél hebt gebruikt in een ANDER document! Ben je NIET zeker van de zaak (geen tijd om al je documenten te checken), laat de folder WEGGOOIEN dan gewoon staan
 5. Ben je WEL zeker van de zaak, dubbelklik dan in de rechterkolom op de Folder WEGGOOIEN en kies [Delete folder];
 6. Bevestig de opdracht.