Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Grote aantallen referenties

Grote aantallen referenties

Werken met grote aantallen referenties vergt vaak wat extra tijd:

 • Wachttijd, omdat de tijd die het verwerken van gegevens kost recht evenredig is met het volume: hoe meer referenties verwerkt moeten worden, des te langer het duurt
 • Werktijd, omdat RefWorks volgens Proquest maximaal ca. 500 referenties tegelijk kan verplaatsen

Uit trial en error is gebleken dat 500 een kritische grens is; doorgaans kun je zonder problemen wel 400 referenties in één keer naar een andere map ('Folder') verplaatsen of van de ene naar de andere database exporteren/importeren.

100 tegelijk of 400 tegelijk? Dat hangt af van de omvang van de map(pen) waar ze in zitten

Referenties staan in één of meer grote mappen (> 400 stuks per map)

 • Klik (helemaal bovenaan) op [Customize]
 • Verander het aantal 'references per page' in 100
  • LET OP: RefWorks geeft aan max. 500, maar dit maximum geldt alleen voor 'One Line/Cite View', en dat is hier niet bruikbaar.

100 tegelijk

 1. Ga naar de eerste pagina van de map
 2. Vink onder 'References to Use' [Page] aan, sleep de pagina naar [Export] in de rechterkolom onder 'Quick Access' en kies daar [RefWorks Tagged Format
 3. Op het scherm verschijnen de geëxporteerde gegevens: selecteer alles om te kopiëren (ctrl A, gevolgd door ctrl C)
 4. Open de database waar de referenties naar toe moeten
 5. Klik op [References] en kies [Import]
 6. Kies de juiste instellingen: Import Filter/Data Source = [RefWorks Tagged Format] en Database = [Tagged Format]
 7. Klik op [From Text], plak de geselecteerde gegevens in het Text box (ctrl V), en klik tenslotte op [Import]
  • LET OP: kies NIET gelijk een nieuwe map om de referenties in te plaatsen; dat lijkt (soms) niet goed te werken
 8. Verplaats de geïmporteerde referenties vanuit [Last Imported] naar een zelfgemaakte map.
 9. Herhaal stap 2 t/m 8 voor alle volgende pagina's van de verzamelfolder, tot alle referenties zijn geïmporteerd in de doel-database 

Referenties staan in één kleine map (< 400 stuks), of in verschillende mappen

 • Klik (helemaal bovenaan) op [Customize]
 • Verander het aantal 'references per page' in 100
  • LET OP: RefWorks geeft aan max. 500, maar dit maximum geldt alleen voor 'One Line/Cite View', en dat is hier niet bruikbaar.

400 tegelijk

Als je de inhoud van een hele map  wilt exporteren:

 • Open de map en vink onder 'References to use' [All in List] aan, sleep die naar [Export] in de rechterkolom onder 'Quick Access' en kies daar [RefWorks Tagged Format];
 • Selecteer en kopieer alle gegevens die op het scherm zijn verschenen (ctrl Actrl C)
 • ga verder met onderstaande stap 1

Als je een selectie wilt exporteren:

 • Open de map en selecteer door aanvinken maximaal 400 referenties
 • vink onder 'References to use' [Selected] aan, sleep die naar [Export] in de rechterkolom onder 'Quick Access' en kies daar [RefWorks Tagged Format]
 • Selecteer en kopieer alle gegevens die op het scherm zijn verschenen (ctrl Actrl C)
 • ga verder met onderstaande stap 1

 1. Open de database waar de referenties naar toe moeten
 2. Klik op [References] en kies [Import]
 3. Kies de juiste instellingen: Import Filter/Data Source = [RefWorks Tagged Format] en Database = [Tagged Format]
 4. Klik op [From Text], plak de geselecteerde gegevens in de box (ctrl V), en klik op [Import]. LET OP: kies NIET gelijk een nieuwe map om de referenties in te plaatsen; dat lijkt (soms) niet goed te werken
 5. Verplaats de geïmporteerde referenties vanuit [Last Imported] naar een zelfgemaakte map.