Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Verwijzingen en literatuurlijst

Log Out - Log In

Log In bij het juiste account:

Een Word document kan maar aan één RefWorks database worden gekoppeld. Word 'onthoudt' de WNC-gegevens van die laatst gebruikte RefWorks database, tenzij je uitlogt.

Dat kan dus de database van iemand anders zijn, maar ook een andere database van jezelf (die dan misschien niet bij het volgende document hoort). 

Haal in dat geval de gegevens van de gewenste database op via:

klik op [Log Out];

klik op [Log In] en vul de juiste gegevens in.

Verwijzingen invoegen: in de hoofdtekst

WordPlaats verwijzingen in je tekst: 

 • Start in de menubalk van Word op het tabblad [Proquest/RefWorks]
 • Log in

 • Synchroniseer om (ook de nieuwste) gegevens uit de database te laten ophalen

 • Zet de cursor in het Word document op de plek waar je een verwijzing naar één of meer publicaties wilt invoegen

 • Klik op [Insert Citation] en daaronder op [Insert New]
 • Klik op een map (een 'Folder')
 • Dubbelklik op één of meer referentie(s)
 • Klik op OK

Verwijzingen invoegen: binnen een tabel

WordPlaats verwijzingen in een tabel:

 • Voeg alle citaties die uiteindelijk in een tabel terecht moeten komen eerst toe als losse citaties in een aparte alinea van de tekst
 • Gebruik één tekstregel voor alle citaties die samen in één cel moeten komen
 • Maak dan een lege tabel aan met het gewenste aantal kolommen en regels
 • Kopieer elke regel in de gewenste cel
 • Verwijder de 'hulp'-alinea als alle citaties zijn verhuisd naar de tabel

Literatuurlijst invoegen

Voeg een literatuurlijst in:

 • Zet de cursor in het Word-document op de plaats waar je de literatuurlijst wilt invoegen;

 • klik in de Write-N-Cite taakbalk op [Bibliography Options]
 • klik daaronder op [Insert Bibliography];

Je komt vanzelf terug in je Word-document; de literatuurlijst staat nu op de gekozen plek:

Synchroniseren

Bij het opstarten van Word - en bij opnieuw inloggen bij Proquest/RefWorks - wordt automatisch gesynchroniseerd met je database.

Verander je tijdens het schrijven iets aan je database, dan moet je daarna handmatig synchroniseren.

Bijvoorbeeld:

 • Bij gebrekkige referenties:
  • klik op [Open Refworks]
  • Zoek de referentie op en pas de gegevens naar wens aan (zie: Beheren > Optimaliseren]
  • Ga terug naar Word en klik op [Sync My Database];
  • De aangepaste gegevens van de reeds gebruikte referentie worden automatisch verwerkt in het Word document
 • Bij ontbrekende referenties:

Verwijzingen aanpassen en/of verwijderen

Verwijder een verwijzing in zijn geheel:

 • Verwijder de gehele verwijzing met een Word-functie:
  • via selecteer + delete
  • of via backspace
 • Klik in het WNC-menu op [Reapply Output Style]: dan wordt de wijziging verwerkt (verwijzingen en literatuurlijst worden niet automatisch aangepast).

Pas een verwijzing aan:

 • Pas de verwijzing aan met een WNC-functie: dubbelklik in de tekst op de verwijzing en kies [Edit Citation];

 • Voer de gewenste aanpassing(en) uit; er zijn verschillende mogelijkheden, deels afhankelijk van de gekozen Opmaakstijl:

  Per referentie, onder 'Edit  References'

  • [Hide Year], [Hide Author], [Suppress Pages] of [Bibliography only] = (een deel van) de gegevens van een referentie in-text verbergen;
  • [Override Pages] = een andere pagina(-range) invullen;
  • [Make Footnote] = alle gegevens van de referentie in een voetnoot plaatsen (LET OP: de referentie komt ook nog in de literatuurlijst);
  • [Prefix] of [Suffix] = voor of na de referentie extra tekst invullen.

  Voor de gehele verwijzing onder 'Compose Citation'

  • [+] of [-] = een referentie toevoegen of weghalen;
  • [▲] of [▼] = de volgorde van referenties veranderen

 •  Klik op OK; de verwijzingen en literatuurlijst worden automatisch aangepast.

Losse literatuurlijst maken

 • Selecteer in je RefWorks database de gewenste referenties, bijvoorbeeld alles in een bepaalde Folder
 • Klik in de menubalk op [Bibliography] en daaronder op [Create Bibliography];
 • Kies in het volgende venster een Output Style, en een document type

 • Klik op [Create Bibliography];
 • Het document wordt gedownload, klik op één van de links om het te openen;

         

 

In dit voorbeeld krijg je een Word-document met de literatuurlijst opgemaakt in de 'Harvard'-stijl: