Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Sorteren en zoeken

'Folders' = Mappen

Sorteer je referenties in zelf aangemaakte mappen. ongewone ladenkastWAAROM?

RefWorks bevat standaard twee mappen:

 • 'Last Imported': hierin komen alle nieuwe referenties;

 • 'Not in Folders': hierin komen bij een nieuwe importactie alle referenties uit de voorgaande importactie, behalve degene die je zelf al naar een eigen map hebt verplaatst.
  Dit is dus eigenlijk een vergaarbak van alles wat je ooit hebt geïmporteerd maar niet hebt gesorteerd.
Verplaatst je deze naar een eigen folder dan kun je ze:
 • snel(ler) terugvinden, wat vooral handig is bij het gebruik van Write-N-Cite;
 • eenvoudig(er) met anderen delen.

Sorteren in zelfgemaakte mappen en submappen

Om te kunnen sorteren moet je eerst zelf mappen aanmaken:

 • Maak eigen mappen of submappen aan, als volgt:

  • klik bovenaan op het tabblad [New Folder];
  • type direct een naam in voor de nieuwe map, of kies eerst [Create Subfolder];
  • klik op [Create].

 • Verplaats referenties naar zelf gemaakte mappen, als volgt: 
  • klik onder [Organize & Share Folders] op [Not in Folder];
    
  • verplaats één referentie per keer:
    • klik op de grijze balk van de referentie en
    • sleep hem naar de gewenste map in de rechterkolom;

  • verplaats meer referenties tegelijkertijd:
    • vink referenties aan,
    • of selecteer ze via [Page] of [All in List];
    • klik onder het [Add to] icoontje  op de gewenste map.
  • Je kunt ook eerst een aantal referenties bij elkaar zoeken via [Search] en deze dan verplaatsen (zie op deze pagina in de box 'Zoeken in de eigen database').

 • Verander mappen in submappen als volgt:
  • klik onder [Organize & Share Folders] met de rechtermuisknop op de map die je wilt verplaatsen;
  • klik op [Rename];
  • kies onder [Select Parent Folder] de map waarin de eerstgekozen map als dochter moet worden geplaatst;
  • klik op [Create].

 

Eén en dezelfde referentie kan in net zoveel mappen worden gezet als je wilt, en daar ook weer uit worden verwijderd

 • Verwijder referenties uit een map, als volgt:
  • klik onder [Organize & Share Folders] op de [Folder] die je wilt aanpassen;
  • vink in de folder een of meer referenties aan
  • klik op het [Remove from Folder] icoontje*

 
* LET OP: 
Met het  icoontje [Delete] verwijder je een referentie UIT ALLE mappen.
Daarmee gooi je de referentie feitelijk weg. Maar zelfs dan kun je hem nog terughalen, want RefWorks bewaart verwijderde referenties nog 30 dagen voor je in een (via [View] zichtbare) map 'Deleted References'! Zie voor herstel de TIP [Referentie kwijt?


Zoeken in de eigen database

Je kunt op verschillende manieren zoeken in je eigen database:

 • Eenvoudig, maar niet heel specifiek, via [Search], rechts in de menubalk:
  • type een zoekterm in;
  • RefWorks zoekt nu naar deze term in ALLE VELDEN van ALLE REFERENTIES, dus niet alleen in de titels, auteurs of trefwoorden ('descriptors') van de publicaties, maar bijvoorbeeld ook in de samenvattingen ('Abstract') én in de lijsten met 'Cited References'!
  • in de lijst die je overhoudt is het betreffende woord geel gemarkeerd;
  • zie je geen gele markering bij een referentie, dan zit het woord kennelijk in een ander veld dan de standaard velden; wil je zien wáár dan wel, klik dan in de grijze balk van de betreffende referentie op de loupe ('view').

 • Specifiek via [Search] in het midden van de menubalk:

  • kies een van de mogelijkheden [by Author], of [by Descriptor], of [by Periodical];
   • voor het gekozen veld verschijnt een alfabetische lijst van alle termen die in je database zitten
   • klik op de gezochte Auteur, het Trefwoord of Tijdschrift;

  • of  kies [Advanced]:
   • kies een veld waarin gezocht moet worden;
   • type een zoekterm in;
   • selecteer de map(pen) waarin gezocht moet worden;
   • klik [Search].


TIP: direct in eigen map

Bij het exporteren / importeren van nieuwe referenties kun je deze meestal ook gelijktijdig in een zelfgemaakte map laten plaatsen.

TIP: Referentie kwijt?

Weggegooide referenties blijven nog 30 dagen bij RefWorks beschikbaar via 'Deleted References'.

Zet een per abuis weggegooide referentie als volgt terug in je database:

 • klik onder [View] op [Deleted References];
 • vink de referentie aan;
 • klik op het [Restore] icoontje .