Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Ontdubbelen

Wat heet dubbel?

Als je een publicatie voor de twééde (of derde, of zoveelste) keer importeert krijgt hij gewoon een eigen volgnummer (Ref-ID).

Met als gevolg meer dan één Ref-ID in je database voor een en dezelfde publicatie.

In dat geval spreken we van DUBBELE referenties.

Ref-ID: onzichtbaar in je document

Het Ref-ID wordt door Write-N-Cite gebruikt om de bijbehorende gegevens in je document te plaatsen.

Het Ref-ID zélf krijg je normaal gesproken helemaal NIET te zien in je document. 

Het Ref-ID krijg je in je document  alléén bij een foutmelding te zien (namelijk als je in de tekst al hebt verwezen naar een referentie die je intussen hebt weggegooid).

numme(Bij de vorige versie van Write-N-Cite (III) verscheen het Ref-ID in een placeholder {{....}}, die versie werkte niet met WISIWIG)

Ontdubbelen

Om dubbele referenties op te sporen en te verwijderen zijn twee acties nodig:

 • Verwijder identieke dubbelen als volgt:

menselijk figuurtje dat papier in een prullemand werpt

  • klik via [View] in de hoofdmenubalk op [Duplicates] > [Exact Duplicates];
  • van elke dubbele referentie die RefWorks heeft gevonden is er al één aangevinkt;
  • klik op [Delete], en daarna op [OK];
  • er verschijnt nu de mededeling: 'No references found'.

    

 • Verwijder dubbele, maar niet-geheel-identieke, referenties als volgt:

  • klik via [View] in de hoofdmenubalk op [Duplicates] > [Close Duplicates];
  • van sterk op elkaar lijkende referenties is er één aangevinkt.

   LET OP: door deze manier van zoeken worden soms publicaties voor dubbel aangezien terwijl ze dat niet zijn!

  • menselijk figuurtje dat papier in een prullemand werptvergelijk de reeds aangevinkte referenties met de daarop volgende niet aangevinkte referentie;
  • klik eventueel op [View] om ze in detail te bekijken;
  • kies bij echte dubbelen welke je wilt weggooien [AANVINKEN] en welke je wilt bewaren [UITVINKEN]
  • klik op [Delete], en daarna op [OK];
  • Refworks toont eventueel nog resterende 'Cose Duplicates'.

TIP: Close duplicates

Literatuurbestanden - zoals Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar, CAB Abstracts etc. etc. - worden via een automatisch proces gevuld met de gegevens van alle voor dat bestand relevante publicaties.

Daardoor kan een publicatie in het ENE BESTAND net een beetje andere gegevens bevatten dan in een ANDER BESTAND (bijvoorbeeld een volledige voornaam versus alleen één of meer initialen).

Indien je nu die ene publicatie uit beide bestanden in je RefWorks database hebt geïmporteerd dan heb je hem feitelijk DUBBEL, ook al zijn de twee referenties misschien NIET IDENTIEK. (Zelfs een extra punt of spatie in de titel kan al verschil maken!)

Om deze twee referenties als dubbel te kunnen vinden moet je zoeken naar 'Close Duplicates'.