Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Tijdschriftartikel

Export

 
TIJDSCHRIFTARTIKELEN
uit de meeste zoeksystemen, o.a. Scopus     

WERKWIJZE:

 • Voer een zoekactie uit in een zoeksysteem met 'Export'-functie;
 • Kies de publicatie(s) zie je wilt exporteren:

  • Vink in de resultatenlijst de gewenste publicatie(s) aan
  • Klik op de 'Export'- knop;
   LET OP: de naam voor deze functie verschilt per zoeksysteem!
   Export
   Export Citation for this Article
   Cite this article
   Zie voor details per zoeksysteem onder: > Referenties importeren uit verschillende zoeksystemen
 • Kies in het pop-up venster * als bestemming RefWorks; dit is niet altijd de standaardinstelling van het zoeksysteem;
 • Kies welke gegevens van de publicatie je wilt exporteren naar RefWorks:
  • Een 'kale' referentie (= alleen de voor verwijzing noodzakelijke gegevens),
  • Een referentie met aanvullende informatie, zoals een samenvatting ('abstract' ), trefwoorden ('keywords' of 'descriptors') of zelfs alle literatuurverwijzingen ('references') die in de publicatie voorkomen,
  • Een 'complete reference': alle informatie die het zoeksyteem over de publicatie bevat;

 • Bevestig de Export: de referenties worden automatisch geïmporteerd in de map 'Last imported'.

In de meeste browsers staat om veilgheidsredenen standaard een pop-up blocker ingesteld: 'Block Pop-up Windows'.  Zie voor aanpassing van de instelling: FAQs > Storingen > Exporteren lukt niet...

Save/Copy/Download/Send + Import

TIJDSCHRIFTARTIKELEN

uit o.a. PubMed

  WERKWIJZE:

IN HET ZOEKSYSTEEM:

 • Voer een zoekactie uit in een zoeksysteem zonder rechtstreekse 'Export'-functie

 • Kies de gewenste publicatie(s) en sla de gegevens daarvan tijdelijk op:
  • Vink in de resultatenlijst van het gebruikte zoeksysteem de gewenste publicaties aan;
  • Klik op de 'Download' knop;
  • LET OP: de naam voor deze functie - en ook de precieze procedure - verschilt per zoeksysteem!
   Download: PDF|Citation|XML 
   Save to Citation Manager
   Copy Metadata
   Send to
   Zie voor details per zoeksysteem onder: > Referenties importeren uit verschillende zoeksystemen
  • Volg de aanwijzingen op het scherm,
   kies daarbij één van twee mogelijke procedures:
   • selecteer alles en klik op 'kopieer' (a)
   • óf sla op als bestand (*.txt) (b)

 

IN REFWORKS:

 • Klik onder [References] op [Import];

 • Kies de benodigde gegevens:
  • de bron die je hebt gecreeerd in de vorige stap:
   • voor (a): kies [from Text]
   • voor (b): kies [from Text File]
  • achter [Import Filter/Data Source] het Importfilter voor het zoeksysteem waaruit de gegevens afkomstig zijn; 
   LET OP: Gebruik ALTIJD het bijbehorende Importfilter! RefWorks heeft die informatie nodig om de gegevens van de referentie in de juiste velden te kunnen plaatsen.
  • achter [Database] de overeenkomstige database;
  • de gegevens die moeten worden geimporteerd:
   • voor (a): 'plak' de tekst in de box;
   • voor (b): klik op [Browse] en blader naar het opgeslagen bestand
  • desgewenst een eigen map om de referentie(s) direct in te plaatsen;
 • Klik op [Import]: de referenties worden geïmporteerd.

Search online Catalog or Database

 
EEN SPECIFIEK 
(biomedisch)
ARTIKEL
WERKWIJZE:
 • Laat RefWorks een specifiek gewenst artikel opzoeken:
 • Klik onder [Search] op [Online Catalog or Database];

  In het pop-up venster is achter [Search] standaard al ingevuld PubMed;

  • Type onder [Quick search] achter [Terms] enkele losse termen in;

  • LET OP: Quick search werkt het snelst als je een paar heel specifieke zoektermen kiest.Gebruik NIET DE HELE TITEL en ook NIET ALLE AUTEURS met naam en initialen. Zoek liever met een WEINIG GEBRUIKT WOORD uit de titel, plus de MINST VOORKOMENDE AUTEURSNAAM, en zo mogelijk een jaartal. 

  • Klik op [Search]; RefWorks haalt nu in PubMed die artikelen op waarbij alle ingevulde zoektermen voorkomen

  • [Vink] het gewenste artikel aan;
  • Kies eventueel een zelfgemaakte map in je database;

 

 • Laat de referentie binnenhalen
  • Klik op [Import] en daarna op [Yes];
   de referentie wordt automatisch geplaatst in de map 'Last Imported'  (en indien aangegeven óók in een zelfgemaakte map).
 
 • Sluit het 'Search Online Catalog or Database' venster.