Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Boek, Hoofdstuk van een boek

Noodzakelijke gegevens

BOEK, PROEFSCHRIFT, PROCEEDINGS

 • titel
 • auteur(s)
 • jaar van publicatie
 • uitgever (of universiteit waar de promotie plaatsvond)
 • plaats van publicatie (of waar het congres plaatsvond)
 • editie (alleen indien er meer edities van bestaan)

HOOFDSTUK van een BOEK

 • dezelfde gegevens als bij een BOEK, plus:
 • editors (=samenstellers) van het boek
 • titel van het hoofdstuk
 • auteur van het hoofdstuk (dit kan dezelfde zijn als de editor)
 • hoofdstuknummer
 • begin- en eindpagina van het hoofdstuk

BOEK: Export

BOEK (inclusief e-BOOK!),
PROEFSCHRIFT, PROCEEDINGS van congres, ONDERZOEKSRAPPORT

WERKWIJZE:

 • Zoek de publicatie op in het zoeksysteem WorldCat:
  (via titel en/of auteurs)
  • Klik op [Alle edities bekijken];
  • Klik op de [titel] van de gewenste editie;

   LET OP:
   Kies in geval van een boek  ALTIJD een gedrukte versie,  dus NIET EEN 'e-BOEK', óók NIET als je wél een electronische versie gebruikt.

   Export van een 'e-boek' levert namelijk een referentie op van het type 'webpage'; dat is geen correcte verwijzing want deze is onbruikbaar  voor lezers die geen toegang hebben tot die - wellicht betaalde - pagina.

 • Exporteer naar RefWorks
  • klik op [Citeren/Exporteren];
  • Klik op [Exporteren naar RefWorks]: de referentie wordt automatisch geimporteerd in RefWorks, met als referentietype 'Book, Whole'.

HOOFDSTUK VAN EEN BOEK: Duplicate/Edit

HOOFDSTUK uit een boek

WERKWIJZE :

 • Maak in RefWorks een duplicaat van de referentie van het hele boek
  • Blader naar de boekreferentie en klik in de GRIJZE BALK op het [Edit] icoontje;
  • Klik in het volgende venster op [Duplicate];
   • Er wordt een duplicaat gemaakt (de knopverdwijnt);
 • Pas de gedupliceerde referentie aan:
  • Klik achter [Ref Type] op de knop ▼, en verander het referentietype in [Book, section];
  • Verplaats de gegevens van het hele boek naar de juiste velden:
   • de naam van de samensteller(s) naar het veld [Editors]
   • de titel naar het veld [Book Title];
  • Vul de juiste gegevens in:
   • in de nu lege velden [Authors] en [Section Title] respectievelijk de schrijver(s) en de titel van het hoofdstuk;
   • achter [Section number] het hoofdstuknummer;
   • achter [Start page] en [Other pages] respectievelijk de begin- en eindpagina van het hoofdstuk;
  • Klik op [Save Reference].