Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding 'Kookboek' RefWorks: Verzamelmethoden

Elk zoeksysteem zijn eigen procedure

Er zijn in pincipe drie manieren om te verzamelen: laten exporteren (in sommige gevallen nog gevolgd door zelf importeren) - laten ophalen - zelf 'het kaartje' invullen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de procedures, zie: 'Referenties importeren vanuit verschillende zoeksystemen'

Hoe werkt het verzamelen?

Zonder typewerk, in één stap:

Export

Je stuurt referenties rechtstreeks naar RefWorks, vanuit een wetenschappelijke zoeksysteem (bijvoorbeeld Scopus, Web of Science, WorldCat) of vanaf een uitgeverspagina.
 

Search online Catalog or Database

Je laat RefWorks een specifieke publicatie ophalen uit PubMed; dit is doorgaans alleen relevant voor biomedische artikelen.

 

RefGrab-It
Je laat een webpagina omzetten in een eenvoudige referentie, inclusief de datum (!) van je bezoek
 

Zonder typewerk, in twee stappen:

Save/Download/Send to + Import
Je slaat gegevens eerst op - vanuit een zoeksysteem dat géén DirectExport-functie heeft, bijvoorbeeld PubMed - en daarna importeer je ze in RefWorks.
 

Zelf gegevens intypen:

Duplicate / Edit
Je verandert een bestaande referentie. Zo maak je bijvoorbeeld van een referentie aan voor een 'hoofdstuk in een boek'.
 
Add new  /  Create
Je maakt zelf een nieuwe referentie van een publicatie.
Doe dit alleen als die publicatie in geen enkel zoeksysteem te vinden is, of wanneer deze alleen kan worden gevonden in een zoeksysteem dat géén enkele Export- of Save/Download/Send to-functie heeft.

Verschillende methoden

Elke referentie een uniek nummer

RefWorks nummert de referenties op volgorde van binnenkomst; dit nummer is het REF-ID.
Elk nummer wordt maar ÉÉN keer gebruikt; de nummers van weggegooide referenties worden NIET opnieuw gebruikt!
 
LET OP: RefWorks controleert NIET op overeenkomst met reeds aanwezige referenties!
Controleer na verzamelen dus altijd op dubbelen - en verwijder deze*!
* Dubbele referenties veroorzaken makkelijk problemen bij het citeren, zoals het twee keer voorkomen van dezelfde publicatie in de literatuurlijst.

Zie Beheren > Ontdubbelen

Voor het oplossen van problemen door dubbele referenties, zie:  FAQs > Beheren.