Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bijzonder Materiaal: Meer weten

More information about the map collection

Reading list

  • C. Koeman, 'De kaartenverzameling van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht'. In: H.F. Hofman ... [et.al.] (eds.), Uit bibliotheektuin en informatieveld : opstellen aangeboden aan dr D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht, p. 358-372. Deventer [etc.]: Van Lochem Slaterus [etc.], 1978.
  • A. van Slobbe, De kaartenverzameling van het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht: Geografisch Instituut, 1981. Ongepubliceerde doctoraalscriptie.
  • —, 'Bibliotheekbeschrijving : de kaartverzameling van het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht'. In: Open 13 (1981), nr. 12, p. 601-609.
  • —, 'Kaartenverzamelingen in Nederland : het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht'. In: Kartografisch Tijdschrift, 7 (1982), nr. 2, p. 28-32.
  • R.P. Oddens, 'Maps in the Faculty of Geographical Sciences of the University of Utrecht'. In: The Map Collector 47 (Summer 1989), p. 28-32.
  • Marco van Egmond, 'Een nieuw onderdak voor de kaartenverzameling van de Utrechtse Faculteit Geowetenschappen'. In: Caert-Thresoor 24.3 (2005): p. 79-83.
  • —, 'Kaarten op koers : Kaartenverzameling Utrechtse Faculteit Geowetenschappen: een nieuw onderkomen en nieuwe ontwikkelingen'. In: Geo-Info 2.2 (2005): p. 72-76. Zie: pdf.
  • —, ''Een zaak van nationaal en wetenschappelijk belang' : de Utrechtse kaartenverzameling in historisch perspectief'. In: Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder (eds.), Bijzonder onderzoek : een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht; Zwolle: Universiteitsbibliotheek Utrecht; Waanders, 2009. p. 90-95. Zie: pdf.
  • —, 'Kaartencollecties in Nederland : collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht'. In: Caert-Thresoor 29.1 (2010): p. 26-27. Zie: http://www.caert-thresoor.nl/kaartcollecties/index.html#29.1. Zie: pdf.
  • —, 'Kartografische 'aardverschuiving' in Utrecht : geologische en bodemkundige kaarten verhuizen naar universiteitsbibliotheek' . In: Geo-Info : Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 8 (2011) 1: p. 36-38. Zie: pdf.