Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

LibGuide voor UvH 1ejaarsstudenten - BiVa1 (2020-2021): Introductie

Leerdoelen

Deze LibGuide is bedoeld als ondersteuning van de BiVa1 sessies voor eerstejaars studenten aan de UvH, aanvullend op het practicum en de online training Compass. Er staan een paar opdrachten in die je helpen je zoekstappen te structureren. Deze zijn facultatief.

In deze sessies maak je kennis met het zoeken naar wetenschappelijke bronnen. Je gaat leren:

Publicaties in handen krijgen (digitaal en gedrukt)

 • vinden van relevante boeken
 • in handen krijgen van specifieke artikel
 • WorldCat , Google Scholar met UBU link leren gebruiken

Een zoekstrategie toepassen op je eigen onderwerp

 • zoektermen bedenken voor je onderwerp
 • zoeksystemen leren kennen 
 • je zoekstermen combineren in een gekozen zoeksysteem

Resultaten evalueren

 • een account aanmaken in RefWorks
 • titelbeschrijvingen importeren naar RefWorks
 • pdf'jes koppelen aan deze titelbeschrijvingen.
 • een literatuurlijst in APA aanmaken

Programma

Donderdag 19 september 2019
13:00-13:30 uur
​Introductie BiblbiotheeVaardigheden (hoorcollege)
UvH, zaal 1.40
De inhoud van de presentatie is beschikbaar via de ELO


​Donderdag 26 september 2019
12.30 – 17.00 uur
(4 groepen, zie de ELO voor de indeling)
Practicum, de docenten zijn ook aanwezig voor vragen over je eigen onderwerp
UB Binnenstad, zaal 0.32 (hiernaast de plattegrond)
Vergeet hier niet om de presentielijst te tekenen.

De Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek

UvH-collectie
In het gebouw van de Universiteit voor Humanistiek staat de kerncollectie Humanistiek, die ter plekke te raadplegen is.
De digitale collectie is raadpleegbaar van thuis uit via de website van de Universiteit voor Humanistiek (mijnUvH).

UU-collectie
​De digitale collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is voor gastgebruikers uitsluitend ter plekke te raadplegen.  Hiervoor hebben UvH-studenten een gast solis-id nodig. Met deze code kunnen gastgebruikers op hun eigen laptop inloggen op het draadloze netwerk Eduroam.
Er zijn voor de practica in de UB een paar laptops te leen, je kunt hierover contact opnemen met de instructeur (a.j.bastenhof[at]uu.nl). 

De papieren collectie boeken en tijdschriften kunt u ter plekke raadplegen, printen of scannen. Om materiaal te lenen is een lenerspas nodig. 
Laat hem pas aanmaken wanneer je daadwerkelijk publicaties wilt gaan lenen. 

Het is mogelijk om materialen uit andere Nederlandse bibliotheken tegen betaling te bestellen. Hiervoor is een geldige lenerspas en (gast)Solis-id nodig. Nadat de aanvraag geleverd is, ontvang je een factuur. Dit is aan het begin van je studie nog niet echt nodig.

Met vragen kun je terecht bij de servicebalie van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Of stel je vraag per mail: bibliotheek@uu.nl.  

Let op de toegangsbeperkingen tot de bibliotheekgebouwen:

 • na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen moet je bij de ingang van beide bibliotheeklocaties een legitimatiebewijs laten zien.
 • in de tentamenperiodes zijn de studieplaatsen gereserveerd voor UU-studenten. De dienstverlening aan gastgebruikers van de UB (waar UvH-studenten onder vallen) is in die periode zeer beperkt. Alle data staan in de presentatie van 19 september (zie ELO).