Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Wetenschappelijk verantwoord verslag leggen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Vaste onderdelen

 

Wetenschappelijke literatuur is te herkennen aan de gestructureerde opbouw, met vaste onderdelen

Deze standaardopbouw helpt de lezer om snel een indruk te krijgen van de inhoud. Daarbij gaat het niet alleen om de resultaten, maar óók hoe deze tot stand zijn gekomen.

In deze e-module van de Universiteitsbibliotheek ligt de focus op de onderdelen MATERIALS & METHODS en REFERENCES,

Hoe komt wetenschap tot stand?

Wetenschap komt tot stand via een cyclisch proces.

 

 • Het begint met Informatie verzamelen en bestuderen van de inzichten van voorgangers;
 • Na Analyseren van de voor handen zijnde kennis volgt onderzoek: daarmee gaat de onderzoeker zélf nieuwe Data genereren;
 • Dan volgt het Schrijven: vastleggen van de resultaten zodat deze niet verloren gaan;
 • Publiceren is nodig om te zorgen dat anderen kennis kunnen nemen van de nieuwe inzichten:
  • Dat begint vaak met een presentatie of poster op een congres, gevolgd door een bijdrage in het congresverslag;
  • De volgende stap is meestal een artikel in een tijdschrift;
  • Vaak worden samenhangende artikelen gebundeld - en voorzien van een inleiding en discussie - ook nog eens gepubliceerd in de vorm van een proefschrift;
  • Uiteindelijk kan 'algemeen aanvaarde kennis' ook gepubliceerd worden als (hoofdstuk in) een boek. 
 • Archiveren van die al die publicaties is van groot belang om te zorgen de resultaten ook op de langere termijn vindbaar blijven. Dit gebeurt in zoeksystemen, databanken en (universitaire) 'repositories'.
 • Zichtbaarheid is nodig om te zorgen dat anderen de nieuwe kennis ook kunnen vinden; bij de Impact spelen o.a. Social media, Linked-In en ORCID een belangrijke rol.

Hierna begint het hele proces opnieuw

Werkwijze

MATERIALS & METHODS beschrijft de WERKWIJZE, dat wil zeggen hoe de resultaten van het onderzoek tot stand zijn gekomen

 

In geval van een Experimenteel onderzoek: hoe en waarmee de experimenten zijn uitgevoerd.

In geval van een Literatuuronderzoek: hoe en waar naar literatuur gezocht is.

Oók bij een literatuuronderzoek (zoals het WDH-1 project, of je bachelor thesis) moet je je werkwijze vermelden!

De Materials & Methods sectie wordt bij een litertuuronderzoek ook wel aangeduid als de ZOEKSTRATEGIE. Hierin beschrijf je hoe je aan de gebruikte literatuur bent gekomen.

Wat moet daar worden vermeld?

Zoek-

termen

Welke specifieke termen heb je gebruik bij het zoeken?
Zoek-systemen Waar heb je gezocht?

Zoek-

methode

Van welke specifieke tools in de zoeksystemen heb je gebruik gemaakt?
Selectie Hoe heb je een keus gemaakt bij 'te veel' bronnen?

Je kunt de zoekstrategie ook als appendix toevoegen inde vorm van een tabel. Een voorbeeldformulier daarvoor vind je bij Opdracht ...

Bronnen

REFERENCES is een gedetailleerde lijst van alle geraadpleegde bronnen

Die lijst moet aan een aantal criteria voldoen:

Compleet

 • Alle bronnen waarnaar je verwijst in de voorgaande tekst;
 • Géén bronnen waar je niet naar verwijst;
 • Géén dubbele vermeldingen;

Consequent

 • Details volgens gangbare afspraken;

Correct

 • Van alle bronnen alle gegevens die nodig zijn om de bron snel te kunnen vinden.

Andere vaste onderdelen

Over wat er in de ANDERE ONDERDELEN van je verslag moet komen staan kun je meer lezen onder ► [Extra uitleg] > 1b. Onderdelen van een wetenschappelijk verslag.

Bekijk dit vooral als je begint met schrijven.

Voor Opdracht 1 is dit nog niet nodig

 

Waarom is bronverwijzing zo belangrijk?

Wetenschap bouwt voort op het werk van anderen!

Door bronverwijzing wordt duidelijk:

 • Waar jij je informatie vandaan hebt gehaald;
 • Wie naar het betreffende onderwerp onderzoek heeft gedaan;
 • Hoe de lezer aan de betreffende publicaties kan komen.

De lezer kan vervolgens ook zelf beoordelen:

 • Hoe waardevol de geraadpleegde bron is;
 • Of het betreffende onderzoek goed is uitgevoerd;
 • Of jij daaruit wel de juiste conclusies hebt getrokken.

En: 'ere wie ere toekomt!'

Ga nu eerst