Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Wetenschappelijk verantwoord verslag leggen (5 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 1: Maak een raamwerk voor je verslag

Van onderwerp naar projectverslag

Je hebt een onderwerp gekregen, waarschijnlijk ook al een onderzoeksvraag én enkele sleutelpublicaties.

Samen met je groepsleden moet je die onderzoeksvraag zo goed mogelijk zien te beantwoorden. Niet op grond van meningen of toevallige waarnemingen, maar op basis van gedegen, wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Uiteindelijk moet je op een wetenschappelijk verantwoorde wijze verslag leggen van jullie zoektocht en bevindingen.

Haastige spoed ...Ga niet overhaast op zoek naar literatuur!

Zorg dat je eerst goed in beeld hebt wat er van je verwacht wordt.

Klik door naar de toelichting onder [Basiskennis] > 1. Wetenschappelijk verantwoord verslag leggen

Lees daar waaraan je verslag straks moet voldoen om wetenschappelijk verantwoord te zijn. Keer dan terug naar deze opdrachtpagina.

Voer hierna het actiepunt uit.

Actiepunten

Maak een OEFEN-DOCUMENT :

Start Word en maak een document met de onderdelen van het toekomstige verslag.

LET OP: Hou het om te beginnen heel eenvoudig (zie de box 'Resultaat').

In de volgende opdrachten van deze zelfstudie ga je dat verder invullen.

Resultaat

Een raamwerk voor het toekomstig verslag, in de vorm van de koppen en een minimale invulling:

  1. Titel:  het onderwerp/thema van de projectopdracht
  2. Auteur: je naam 
  3. Samenvatting: nog niets
  4. Inleiding: nog niets 
  5. Resultaten; nog niets
  6. Discussie: nog niets
  7. Bronnen: nog niets
  8. Zoekstrategie: nog niets

Ga verder ...

naar Opdracht 2