Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ISW premaster Academische Vaardigheden: Rapporten en overheidsinformatie

Rapporten zoeken

Rol rapporten in de wetenschap

Rapporten van overheidsorganisaties, denktanks en belanghebbenden kunnen in veel wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bron van informatie zijn. Rapporten bevatten o.a.:

  • doelstellingen van maatschappelijke organisaties
  • beleidsevaluaties
  • effectrapportages
  • politieke en ethische interpretaties van wetenschappelijke vorderingen
  • resultaten van enquetes

Wees altijd voorzichtig met informatie uit rapporten omdat deze zeer vaak zijn geschreven met de doelstellingen van de uitgevende of betalende instantie in het achterhoofd.

Zoeken van rapporten

  • Als je alleen een onderwerp weet: gebruik webzoekmachines als Google of Bing en voeg aan je zoektermen een filter op PDF toe: filetype:PDF
  • Als je al weet van welke organisatie een rapport afkomstig is, is de website van die organisatie de eerst aangewezen plek om te zoeken.
  • Als je al weet van welke organisatie een rapport afkomstig is, maar die website onoverzichtelijk is, gebruik dan webzoekmachines (Google) en geef het domein van de bepaalde organisatie op (bv site:un.org). Je kunt ook dan inperken bestandsformaat PDF. Voorbeeld: refugees syria site:unhcr.org filetype:PDF

Een andere mogelijkheid is zoeken in WorldCat. Veel belangrijke rapporten zijn ook 'officieel' uitgegeven en opgenomen in bibliotheken en via die weg opgenomen in deze geïntegreerde landelijke en mondiale catalogi.

Overheidsinformatie

De website Overheid.nl geeft toegang tot alle informatie van overheidsorganisaties in Nederland, zowel regionaal als landelijk.

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken in een breed scala aan onderwerpen. Daarnaast vind je u op Rijksoverheid.nl informatie over de regering en het kabinet.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger.

Meer info over wat het SCP is en wat het SCP doet vind je op hun website:
www.scp.nl > organisatie

De rapporten zijn gratis beschikbaar op internet. Ze bevatten over het algemeen veel cijfers en zijn daarom nuttig voor een beschrijving van een situatie of probleem en voor het aantonen van een ontwikkeling of trend.

Je kunt op verschillende manieren zoeken:

  • Op de startpagina via Zoek publicatie Je kunt hier zelf een zoekterm invullen (bovenste zoekbalk) of in de onderste zoekbalk een trefwoord kiezen.
  • Klik in de menubalk op Publicaties Je krijgt de keuze uit (en uitleg over) een aantal manieren om een overzicht te krijgen van (alle, recente, aankomende) beschikbare SCP-publicaties. De optie Zoek publicatie geeft een uitgebreid zoekformulier.

Let op: titels van boeken en rapporten zijn vaak algemener dan de afzonderlijke onderwerpen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: in De jeugd in Nederland, enkele cijfers... uit 2005 staat een overzichtelijk stukje over jeugdcriminaliteit.

OECD rapporten

OECD-rapporten: de universiteitsbibliotheek heeft een abonnement op grote delen van de OECD iLibrary met duizenden rapporten over o.a.: development, education, economy, employment, governance, social Issues/migration/health, urban/rural and regional development en science and technology.

Je kunt ook zoeken naar informatie van een bepaald land.