Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA: Zoektechnieken:

opdracht 4

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Op deze pagina: lezen en toepassen (opdracht)

Opdracht 4: zoektechnieken

Ga zoeken in Scopus of Web of Science

 1. combineer twee of drie van jullie eigen zoektermen met AND
 2. combineer dan dezelfde zoektermen met OR, zie je het verschil? Waar komt dat door denk je?
 3. formuleer een zoekopdracht met behulp van trunceren, bijvoorbeeld Africa en Africa*. Zie je het verschil? Kun je bedenken in welke situaties dit handig is of juist niet?

Hoe zoek ik? Zoektechnieken

 • Booleaans zoeken: combineren en uitsluiten met AND, OR, NOT
 • Exact phrase: zoeken op exacte woordcombinatie
 • Trunceren: zoeken met de gemeenschappelijke stam van een groep woorden
 • Maskeren: een of meer tekens waarover je onzeker bent niet als vereist mee laten tellen voor de zoekmachine
 • Trefwoorden van auteurs of makers van een zoeksysteem gebruiken
 • Thesauri gebruiken: (vakspecifieke) overzichten van hoe vaktermen met elkaar samenhangen
 • Veldspecifiek zoeken: aangeven dat je termen in een bepaald deel van de publicatie moeten voorkomen (titel, samenvatting, auteursnaam)
 • Filters en 'limits' gebruiken: beperken van je resultaat door alleen publicaties met bepaalde kenmerken te selecteren (taal, publicatiejaar etc.)

Zoeken met gecombineerde trefwoorden

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt zoeken bijna alle zoekmachines naar documenten waar alle (of zoveel mogelijk) genoemde termen in voorkomen. Wil je iets anders dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren.

AND, OR en NOT worden (Booleaanse) zoekoperatoren genoemd. Hiermee kun je je zoektermen combineren.

Met AND en NOT maak je het resultaat van een zoekactie kleiner, met OR maak je het resultaat juist GROTER.

AND: alle termen moeten in je zoekresultaat voorkomen. Hiermee kun je de verschillende aspecten van je zoekvraag combineren
Voorbeeld: television AND behaviour AND children

OR: minimaal één van de gebruikte termen moet in het zoekresultaat voorkomen. Hiermee kun je verschillende varianten van één aspect combineren.
Dit zal meer resultaten opleveren die mogelijk minder relevant zullen zijn. Het gebruik van OR is heel nuttig bij het tegelijk zoeken op verschillende spellingswijzen (vb. behaviour OR behavior), enkelvoud/meervoud (vb. child OR children) vertalingen (Afrika OR Africa), synoniemen van zoektermen (bijv. children OR youth OR adolescents OR juveniles), of bij afkortingen (television OR tv).

NOT: de term mag niet voorkomen. Gebruik NOT alleen als het echt nodig is.
Voorbeeld:
   mode NOT kleding

Tip!  wil je zien hoe het werkt probeer dan de The Boolean machine. Daar wordt visueel gemaakt wat er gebeurt bij het gebruik van AND, OR en NOT .

Exact Phrase:

"...  ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. 
Voorbeeld:
   "Franse revolutie" of "social media"

Combineren: bij zoekvragen waarbij je verschillende varianten van meerdere aspecten combineert, moet je zelf met haakjes aangeven hoe de zoekmachine hiermee om moet gaan. Met haakjes combineer je woorden van gelijke strekking (bijv synoniemen). Binnen de haakjes combineer je met OR, de verschillende groepen combineer je (meestal) met AND.
Bijvoorbeeld: (immigrants OR minorities OR "ethnic groups") AND ("social media" OR "social networks").

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen per database verschillen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je zoekmachine.

Woorden afbreken op stam, trunceren

* : Door een asterisk achter de 'stam' van een woord te plaatsen ('trunceren') zoek je op alle mogelijke varianten waarin de woordstam gevolgd wordt door één of meer letters.
Bijvoorbeeld:
   behavio*
om in één keer te zoeken naar
   behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ... 

UBU link: Snel naar de volledige tekst

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van de publicatie via de universiteitsbibliotheek, zowel digitaal als op papier.

UBUlink: snel naar de publicatie

Je kunt in verschillende zoeksystemen publicaties vinden die je in handen wilt krijgen. Op veel van deze plekken kun je hiervoor de UBUlink gebruiken.

De UBUlink geeft in het geval van digitale publicaties meestal directe toegang. Bij papieren publicaties geeft de link informatie over de beschikbaarheid bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Bewaren van een hyperlink

Als je een hyperlink bewaart moet dit een permanente hyperlink zijn (te herkennen aan bijvoorbeeld de term deeplink, permalink, doi (digital object identifier), stabiele url, of een icoon bijv.  of of  ).

Bewaar nooit hyperlinks uit zoekacties. Die gaan vaak gepaard met een (zoek)sessie code. Als de zoeksessie voorbij is werkt de hyperlink niet meer.