Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA: Zoeksystemen:

opdracht 3

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht 3: zoeksystemen

Lees eerst even de informatie op deze pagina.

Zoek dan in :
Google
Google Scholar met UBUlink
Sociological Abstracts

AnthroSource
Scopus

op de volgende trefwoorden:
immigration AND religion

Bekijk hoeveel hits je krijgt en welk soort bronnen je vindt (bijv. websites, tijdschriftartikelen, hoofdstukken, boeken, blogs, anders). Grote aantallen lijken mooi, maar vind in die berg maar eens de voor jou meest geschikte bronnen.

Voor een goed overzicht kun je de aantallen noteren op het invulformulier

Zoeksystemen voor Culturele Antropologie

Als je de juiste zoektermen hebt gevonden kun je een relevant zoeksysteem kiezen.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt overzicht van en toegang tot diverse globale zoeksystemen. Bekijk ook per vakgebied een overzicht met zoeksystemen. Lees de korte beschrijvingen en kies het systeem dat het beste bij jouw zoekvraag past.

Afhankelijk van het door jou gekozen onderwerp kan je bijvoorbeeld kiezen voor een vakspecifieke database in de antropologie, psychologie, sociologie, genderstudies of religiewetenschappen.

Relevante zoeksystemen:

  • Antropological Index Online, gebaseerd op het tijdschriftenbezit van The Anthropology Library in The British Museum
  • AnthroSource, geeft online toegang tot 32 door de AAA (American Anthropological Association) uitgegeven tijdschriften
  • JSTOR, archiefbestanden van ca. 700 tijdschriften

Verder kijken:

Bij Geowetenschappen vind je bijvoorbeeld databases op het gebied van Sociale Geografie.

Bij Geesteswetenschappen vind je ook van alles, bijvoorbeeld:

  • Genderstudies
  • Wijsbegeerte
  • Religiewetenschap
  • Theater-, film- en televisiewetenschap

Bij REBO vindt je bijvoorbeeld databases op het gebied van Bestuur & organisatie.

Algemene zoeksystemen

Naast vakspecifieke databases biedt de Universiteitsbibliotheek Utrecht ook toegang tot grote algemene databases zoals:

Scopus (een bibliografisch bestand op alle wetenschapsgebieden, zie LibGuide Scopus)

Web of Science (een bibliografisch bestand op alle wetenschapsgebieden, zie  LibGuide Web of Science)

Google Scholar (met UBU-link) (Alle vakgebieden, meer dan 50 miljoen publicaties, zie LibGuide Google Scholar)

WorldCat is een catalogus waarin je op wereldwijd, nationaal en Utrechts niveau kunt zoeken naar boeken en artikelen. De collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is vindbaar in WorldCat samen met het materiaal van duizenden (ook openbare) bibliotheken en uitgevers wereldwijd (voor meer informatie zie LibGuide WorldCat).

Bij het kiezen van een systeem is het goed om je bewust te zijn van de voor- en nadelen van algemene zoeksystemen zoals Google en Google Scholar. Het voordeel is dat je er snel enorm veel in kunt vinden, het nadeel is echter dat er ook een heleboel niet bruikbare bronnen tussen zitten, je je zoekvraag niet altijd precies kunt formuleren en je een grotere kans hebt dat je resultaten niet voldoende wetenschappelijk verantwoord blijken te zijn.

NB In de speciale LibGuide Zoekstrategie vind je meer informatie over zoeksystemen, de kwaliteit van verschillende systemen en wanneer ze te gebruiken.

Hoe herken ik een artikel, boek of hoofdstuk in een literatuurlijst?

Hoe kun je nu zien of een bron een artikel is, een boek of een hoofdstuk uit een boek?

Een verwijzing naar een tijdschriftartikel bevat meestal:
Auteur(s), de titel van het artikel, de titel van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd en daarnaast het jaar van uitgave en de jaargang en/of aflevering en meestal ook paginering.

Een verwijzing naar een boek bevat meestal:
Auteur(s), jaar van uitgave, de titel van het boek, de plaats van uitgave en de naam van de uitgever.

Een verwijzing naar een artikel/hoofdstuk uit een samengesteld boek (elk hoofdstuk een andere auteur onder redactie van één of meerdere personen, ook wel bundel of edited volume genoemd) bevat zowel gegevens over het specifieke hoofdstuk als over het boek als geheel. De gegevens van het specifieke hoofdstuk worden als eerste vermeld:
Auteur(s), jaar van uitgave, de titel van het hoofdstuk, het woordje 'In' gevolgd door de gegevens van het boek als geheel en meestal ook de paginanummers van het hoofdstuk.

Als je meer wilt weten over (en oefenen met) het herkennen van bronnen in een literatuurlijst bekijk dan eens module 1 van de online informatievaardigheden training Compass: 'Zoeken naar en toegang krijgen tot informatie'.en maak de opdrachten bij 1.2 en 1.3. 

Toegang vanuit huis

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie Online toegang.