Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA: Boeken zoeken:

opdracht 6

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht 6: Boeken zoeken

In dit onderdeel van het practicum ga je 3 boeken zoeken op onderwerp (probeer hierbij een klassieker (inhoud), een theoretische verhandeling (inhoud) en een monografie (vorm) te vinden (NB! een klassieker of theoretische verhandeling kan heel goed in de vorm van een monografie zijn verschenen). Bij het zoeken maak je (indien nodig) gebruik van je eigen zoektermen. Let op dat  de boeken (met uitzondering van de klassieker) uitgegeven moet zijn na 2000.

A zoek minimaal één (online) boek dat in de Universiteitsbibliotheek Utrecht aanwezig is, via WorldCat (zie ook de libguide WorldCat)

B. zoek de andere boeken bijvoorbeeld via de literatuurlijst van een artikel of via Google Scholar of Google Books

Heb je vragen? Bekijk dan eerst nog eens de pagina's Zoektechnieken en Zoeksystemen of lees de informatie in de boxen hiernaast.

Noteer de gegevens van je geselecteerde boeken op het invulformulier.

Maak bij het selecteren van geschikte boeken meteen gebruik van het tabblad "Evalueren" van deze trainingsLibGuide.

Wil je meer weten over boeken en boeken zoeken? Bekijk dan de   LibGuide Boeken zoeken.

Zoeksystemen voor boeken

Zoeken naar boeken doe je op basis van gegevens over auteurs, titel, uitgave etc. Zoeksystemen waarin je gedrukte boeken en e-books kunt vinden zijn:

Heb je vragen over het vinden van e-books? Bekijk dan de pagina over e-books van de universiteitsbibliotheek.

Soorten boeken

Monografie: een monografie is een wetenschappelijk boek of verhandeling over één onderwerp of een beperkte groep van samenhangende onderwerpen, in het algemeen geschreven door één auteur. In een monografie streeft men ernaar een volledig overzicht van het onderwerp te geven.

Bundel: een bundel (edited volume) is een verzameling wetenschappelijke artikelen of hoofdstukken in een boek geschreven door meerdere auteurs. Een bundel heeft altijd een redactie. 

Handboek: een handboek is een publicatie waarin de stand van zaken in een wetenschap, op een wetenschapsgebied of een deeldiscipline wordt weergegeven.

Cursusdefinitie van een 'klassieker': algemeen, theoretisch werk dat de theoretische afbakening vormt waarbinnen jij je casus plaatst.

Nog meer soorten boeken!

Zoeken naar boeken in verschillende zoeksystemen

In deze box vind je informatie over het zoeken naar boeken in verschillende zoeksystemen, zoals: WorldCat, Google Scholar en Google Books

In WorldCat kun je de collecties van duizenden bibliotheken uit binnen- en buitenland doorzoeken. Je kunt er op wereldwijd, nationaal en Utrechts niveau zoeken. In WorldCat (met UB ingang) vind je de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht: o.a. tijdschriften, tijdschriftartikelen, audiovisuele bronnen én boeken, zowel papieren boeken als de tienduizenden e-books. Hier vind je ook de mogelijkheid om het boek te kunnen lenen of een e-book te openen.

Zoeken in het Basic Search balkje (dan zoek je op woorden uit de titel, trefwoorden en auteursnamen etc.) geeft bij onderwerpszoekacties het beste resultaat. Als je naar een specifiek boek zoekt waarvan je de exacte titel weet kun je in Basic Search ook op titel zoeken. Voor nog specifieker zoeken op bijvoorbeeld titel plus auteursnamen moet je via Advanced Search zoeken.

Als je zoekt op onderwerp is het soms aan te raden om je zoekwoorden af te breken op de stam, om zo naar alle mogelijke varianten van het woord te zoeken. Dus bijvoorbeeld:

 • climat* mitigat* in plaats van climate mitigation
 • antropol* zoekt gelijktijdig naar antropologen, antropologie, antropologisch, antropologische, antropoloog,

Boeken zoeken in WorldCat (via de UB ingang):

 • Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en open WorldCat (onder Zoeksystemen)
 • Vul je Nederlandse en/of Engelse zoektermen in (In Basic Search zoek je op woorden uit de titel, auteursnamen, onderwerpen, enz. tegelijk, je kunt ook beperken tot zoeken op Titel alleen)
 • Standaard wordt in WorldCat gesorteerd op Library. Materiaal uit Utrecht komt dan als eerste boven in je zoekresultaat. Je kunt ook je zoekresultaat beperken tot alleen Utrechts bezit (in linkerkolom bij zoekresultaat).
 • Wil je het materiaal uit alle Nederlandse bibliotheken zien, sorteer dan op 'Best match' en beperk je tot zoeken op 'Libraries in the Netherlands'.
 • Tip: gebruik de (tref-)woorden die je in de gevonden beschrijvingen aantreft om verder te zoeken. 
 • Klik in de titelbeschrijving op de 'Held By Utrecht University Library' link en op de volgende pagina op Exemplaren voor de vindplaats (=collectie + plaatsnummer) in de bibliotheek. Je kunt ook op de titel van het boek klikken en via de 'Request item@uu' link het boek aanvragen.
 • ​Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. (Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document "Chicago Manual of Style").

Als je vragen hebt over het zoeken in WorldCat kun je eerst proberen zelf het antwoord te vinden via de LibGuide WorldCat. Kom je er dan nog niet uit kun je contact opnemen met de bibliotheek.

Er is ook een    LibGuide Boeken zoeken.

Google Scholar is een grote zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Het doorzoekt primair tijdschriftartikelen en doet dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoeksystemen full text. Vanuit Google Books zijn echter ook de gegevens van een grote hoeveelheid wetenschappelijke boeken in Google Scholar terechtgekomen. Let op: gebruik altijd Google Scholar met UBU link  dan krijg je direct een doorklikmogelijkheid naar de fulltext als de bron bij de bibliotheek aanwezig is.

In Google Books vind je (gegevens over) meer dan 20 miljoen boeken en je kunt de volledige tekst van boeken doorzoeken. Echter lang niet altijd is die volledige tekst ook bij Google Books zelf te lezen. Het hangt af van auteursrechten en toestemming van uitgevers. Vooral oudere boeken waarvan het auteursrecht is verlopen zijn ook in hun geheel te lezen bij Google Books.

Gebruik Google Books naast de collectie van de UU in WorldCat voor:

 • Achterhalen van boeken waarin je onderwerp/zoektermen niet in de titel staat, maar ergens in de tekst van het boek (dit kan ook veel ruis opleveren, dus let goed op de relevantie van de gevonden boeken);
 • ((Met wat geluk) lezen van de gehele tekst van (delen van) boeken die de Universiteitsbibliotheek niet heeft (maar je kunt de UB ook verzoeken een boek aan te schaffen;
 • Via de extra gegevens die Google Books bij een boek vermeldt (citaties, related titles) op het spoor komen van meer boeken over hetzelfde onderwerp.

Als je relevante titels in Google Books hebt gevonden kun je deze vervolgens met de titel in de collectie van de UBU in WorldCat opzoeken om de volledige tekst in handen te krijgen. Google Books toont helaas niet de UBUlink, zoals Google Scholar dat wel doet.

De speciale LibGuide Google Books UBU LibGuide Google Books biedt meer informatie over het prettige en het lastige van werken met Google Books.

Artikelen gepubliceerd als hoofdstuk in een boek

Artikelen verschenen als hoofdstuk in boeken ('edited volumes', 'bundels', 'readers') zijn vrij lastig te vinden. Opties:

 • Met Google Books doorzoek je vaak de full tekst van >20 miljoen boeken en kun je er achter komen dat een artikel/hoofdstuk in een bepaald boek staat.
 • In de Utrechtse ingang voor WorldCat doorzoek je bij e-books vaak ook de inhoudsopgave van die boeken, waarin titels van hoofdstukken en opgenomen artikelen staan. Hier kun je na een zoekactie filteren op artikelen en daarbinnen op hoofdstukken.
 • Scopus is begonnen met indexeren van Engelstalige wetenschappelijke met voor elk hoofdstuk een apart record; kies als document type hiervoor book chapter.