Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie 1: Inleiding in CA: Artikelen zoeken:

opdracht 5

In het studieonderdeel Culturele antropologie 1 maak je een geannoteerde bibliografie. Voor het zoeken van het wetenschappelijk materiaal gebruik je deze Libguide

Opdracht 5: Artikelen zoeken

Vanaf deze deelopdracht ga je verder zoveel mogelijk individueel op zoek. Je mag uiteraard wel onderling met je groepje overleggen over de gevonden bronnen.

In dit onderdeel van het practicum gaan we zoeken naar artikelen en (als het lukt) een Special Issue (zie de Cursushandleiding). 

 • noteer 4 referenties naar artikelen uit (antropologische) wetenschappelijke tijdschriften (inclusief 1 review artikel en 1 of 2 casus artikelen).
 • ga op zoek naar een zgn. special issue van een academisch tijdschrift met daarin minstens 3 artikelen (zie de tips in de box hiernaast).

Het totaal aantal artikelen is dus 7. 

Noteer de gegevens van je geselecteerde artikelen op het formulier, zorg ervoor dat je de artikelen later weer terug kunt vinden!

Let wel op dat je artikelen verschenen zijn na het jaar 2000 én bij voorkeur in een tijdschrift gepubliceerd zijn dat op de 'Basislijst' staat . 

Heb je vragen? Bekijk dan eerst nog eens de pagina's Zoektechnieken en Zoeksystemen of lees de informatie in de boxen hiernaast.

Maak bij het selecteren van geschikte artikelen meteen gebruik van het tabblad "Evalueren" van deze trainingsLibGuide.

Hoe zoek ik? Zoekmethodes

 • Sneeuwbalmethode: zoeken op basis van de kenmerken  van een publicatie die je al hebt gevonden. (auteur, verwijzingen, citaties, trefwoorden etc.) Het gaat vaak heel simpel door links te volgen in een zoekmachine, literatuurdatabase of verwijzingen uit de literatuurlijst in een boek. Je vindt met deze methode alleen oudere literatuur.
 • Citatiezoeken is een speciale vorm van de sneeuwbalmethode waarbij je citatielinks volgt. (Cited by in Google Scholar bijvoorbeeld) Je vindt met deze methode recentere literatuur.
 • Systematische methode: Het zoeken volgens een stappenplan om zoveel mogelijk relevante publicaties te vinden. Je combineert bij deze methode zoektermen d.m.v. operatoren.
 • Catalogusmethode: Met zelfbedachte zoektermen zoeken in een zoekmachine die literatuur in een bepaalde collectie/verzameling doorzoekbaar maakt. Bijvoorbeeld in WorldCat.

Tips bij het zoeken!

Gebruik bij het zoeken verschillende zoeksystemen en verschillende zoekmethoden, bijvoorbeeld:

A. Ga met je gekozen zoektermen in bijvoorbeeld Scopus, Sociological Abstracts of een antropologische database op zoek naar geschikte artikelen (gebruik meerdere zoeksystemen en meerdere zoekmethodes).

B. Vind je een geschikt artikel, kijk dan eens in de literatuurlijst van het artikel en selecteer daar een geschikt artikel uit (sneeuwbalzoeken).

C. Zoek je in web of Science of Scopus (of Google Scholar), kijk dan eens of het artikel dat je hebt gevonden wordt geciteerd in een ander artikel. Zo ja, kijk of je op die manier een geschikt artikel vindt van recenter datum (citatiezoeken).

D. Je kunt ook in de Digitale tijdschriftenlijst van de UB op zoek gaan naar een tijdschrift uit de basislijst en in dat tijdschrift zoeken naar een geschikt artikel. (Direct zoeken in een tijdschrift is niet altijd eenvoudig).

E. Hoe specifieker je (vak)termen, hoe specifieker en relevanter de resultaten.

F. Gebruik verschillende schrijfwijzen en synoniemen voor termen bijvoorbeeld:organisation en organization.

G. Hou een lijst bij met de zoektermen die je hebt gebruikt.

Wil je meer weten? Bekijk dan de LibGuide Artikelen zoeken UBU LibGuide artikelen zoeken. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je te veel of juist te weinig bronnen vindt.

Wat is een... en waar vind ik die?

Een review artikel biedt een overzicht van de (huidige) stand van zaken op een bepaald vakgebied. Een review artikel verzamelt eerder gepubliceerde artikelen en vat ze samen, in plaats van nieuwe feiten of analyses te brengen.  Review artikelen worden meestal gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek (systematic review). 

Review artikelen zijn te vinden in bibliografische databases zoals Scopus, Web of Science of vakinhoudelijke databases zoals PsycINFO of PubMed. In de meeste hiervan kun je filteren (selecteren of beperken) op review artikelen (publication type).

Verwar een review artikel niet met een 'book review', oftewel een recensie. In het Engels worden die soms allebei aangeduid met het woord 'review'.

Veel tijdschriften publiceren regelmatig themanummers (special issues) rond een bepaald onderwerp. Dat kan een goed beeld geven van wat er op dat moment speelt op dat gebied.

Tips voor het vinden van een themanummer / Special Issue:

 • zoek in Google of Google Scholar, naast termen over je onderwerp, ook op 'Themanummer' of  'Special issue' 
 • maak je zoekactie niet té specifiek . De titel van een special issue is meestal kort en kernachtig.
 • er worden verschillende aanduidingen gebruikt voor themanummers, denk bijvoorbeeld ook aan  'Supplement' of 'Special section', 'Conference (issue)' of 'Symposium'
 • zoek eerst naar tijdschriften uit je onderwerpsgebied, bijvoorbeeld in de digitale tijdschriftenlijst van de UB) en ga dan kijken of er in dit tijdschrift special issues zijn op jouw onderwerpsgebied
 • in sommige zoeksystemen kun je beperken op 'conference', bijvoorbeeld in Scopus en Web of Science. Daarmee vind je vaak ook themanummers die gewijd zijn aan een bepaalde conferentie
 • in een artikel kun je vaak niet zien of het deel uitmaakt van een special issue. Je kunt bij een geschikt artikel de website van het betreffende tijdschrift opzoeken om te kijken of dit tijdschrift specials heeft op jouw gebied.
 • een themanummer heeft bijna altijd een inleidend editorial over dat onderwerp. Vind je dus een editorial kijk dan altijd even naar de  tijdschrift aflevering om te zien of het een themanummer is. Je kunt ook zoeken op editorials door naast je onderwerpspecifieke termen ook te zoeken op 'editorial',  'introduction/introductie' of 'inleiding'

In de sociale wetenschappen is een case study een onderzoeksmethode waarbij een onderwerp van studie (de casus) van dichtbij, diepgaand en gedetailleerd wordt onderzocht, evenals de bijbehorende contextuele omstandigheden.

Anders geformuleerd: een case study is een gedetailleerde studie van een enkel onderzoeksobject met de bedoeling het onderzoeksobject in zijn verschillende aspecten, complexiteit en eventuele ontwikkeling zo grondig mogelijk te begrijpen.

Case studies zijn te vinden in bibliografische databases zoals Scopus, Web of Science of vakinhoudelijke databases zoals PsycINFO of PubMed. In de meeste hiervan kun je filteren (selecteren of beperken) op case studies (publication type). Je kunt ook naast je zoektermen zoeken op "case stud*".

Zoeken naar artikelen in verschillende zoeksystemen

In deze box vind je wat voorbeelden van het zoeken naar artikelen in verschillende zoeksystemen: antropologische databases, Google Scholar Scopus, Web of Science en Sociological Abstracts

Anthropological Index Online en Anthrosource

 1. Ga naar homepage van de Universiteitsbibliotheek
 2. Kies voor: Zoeksystemen-->Zoekmachines per vakgebied -->Sociale Wetenschappen of Culturele Antropologie
 3. Kies een bestand dat mogelijk artikelen over je onderwerp bevat, bijvoorbeeld:
   
  • Anthropological Index Online
   De Anthropological Index Online van het Royal Anthropological Institute (1957-..) is gebaseerd op het tijdschriftenbezit van The Anthropology Library in The British Museum.
   N.B.: verbinding komt soms moeilijk tot stand!
    
  • Anthrosource
   AnthroSource is ontwikkeld door de American Anthropological Association (AAA) en geeft online toegang tot 32 door de AAA uitgegeven tijdschriften.
   Gebruik het zoekscherm Advanced Search (bovenin)
    
 4. Gebruik Engelstalige zoektermen
 5. Let er bij het selecteren van artikelen op de relevantie: gaan ze over je onderwerp/thema, geven ze een antwoord op de vragen die je hiervoor gesteld hebt! Controleer of de artikelen ook afkomstig zijn uit antropologische tijdschriften (zie de Basislijst, te vinden op de Introductiepagina van deze libguide).
 6. Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document (te vinden op dezelfde plek als de Basislijst) "Chicago Manual of Style".
 7. Bewaar in ieder geval ook de tekst van het abstract / samenvatting  (om ze later samen in je bibliografie op te kunnen nemen).

Google Scholar is een grote zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Hij doorzoekt primair tijdschriftartikelen en doet dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoeksystemen full text. Vanuit Google Books zijn ook de gegevens van een grote hoeveelheid wetenschappelijke boeken in Google Scholar terechtgekomen. Ook daarin wijkt Google Scholar af van klassieke wetenschappelijke zoekmachines als Scopus of Web of Science.

Wat bijzondere kenmerken van Google Scholar op een rij:

 • je doorzoekt zowel artikelen als (een selectie van) boeken
 • de zoekactie is full text, dus je vindt ook bronnen waarin je termen slechts terloops genoemd worden
 • de selectie van tijdschriften bij Google Scholar is minder streng dan bij Web of Science of Scopus: je komt ook niet peer reviewed materiaal tegen
 • de resultaten volgorde is mede gebaseerd op aantallen ontvangen citaties; nieuwere publicaties zijn hierdoor lastiger te vinden: filter op jaar
 • als je naar Google Scholar gaat via de website van de UBU krijg je de UBUlink te zien bij publicaties. Zie je de UBUlink toch niet kijk dan onder settings op de homepage van Google Scholar: kies daar library links, zoek op Utrecht en klik save.

Er is ook een  Libguide voor Google Scholar beschikbaar

 1. Ga zoeken in Google Scholar ( Homepage Universiteitsbibliotheek --> zoeksystemen --> snel naar zoeksystemen: Google Scholar (met UBUlink).
 2. Zoek artikelen met de (Engelstalige en/of Nederlandstalige) zoektermen
 3. Let er bij het selecteren van artikelen op de relevantie: gaan ze over je onderwerp/thema, geven ze een antwoord op de vragen die je hiervoor gesteld hebt! Controleer of de artikelen ook afkomstig zijn uit antropologische tijdschriften (zie de Basislijst, te vinden op de Introductiepagina in de box "Documenten voor de training").
 4. Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document (te vinden op dezelfde plek als de Basislijst) "Chicago Manual of Style".
 5. Bewaar in ieder geval ook de tekst van het abstract / samenvatting  (om ze later samen in je bibliografie op te kunnen nemen).

Sociological Abstracts bevat beschrijvingen met samenvattingen van artikelen, boeken e.d. op het gebied van de sociologie. Daarnaast ook op gebieden zoals sociale psychologie, methodologie, sociologie van de kunst, politicologie, vrouwenstudies, milieuvraagstukken. Bestand bevat abstracts van artikelen uit ca. 2500 tijdschriften en andere bronnen.
Sociological Abstracts toont de UBUlink-klein.

Om vertrouwd te raken met het zoeken in Sociological Abstracts kun je een gebruiksinstructie (tutorial) over Sociological Abstracts doornemen. Deze is gemaakt door de UB Leiden en wordt aangeboden via de UB Amsterdam:
"Snel zien hoe Sociological Abstracts werkt". Kies bijv. Zoeken op onderwerp.

De stappen die je vervolgens moet zetten zijn:

 1. Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek
 2. Klik achtereenvolgens: Zoeksystemen -->Zoekmachines per vakgebied --> Sociale Wetenschappen (helemaal onderaan) --> kies in de lijst voor: Sociological Abstracts
 3. Kies voor Advanced Search (Raadpleeg eventueel de Help-functie)
 4. Maak gebruik van de Engelstalige zoektermen om artikelen over je onderwerp te zoeken
 5. Maak daarbij eventueel gebruik van de mogelijkheden om zoektermen te combineren:
  • eerst OR om synoniemen te combineren en
  • vervolgens AND om de verschillende aspecten of elementen te combineren.
 6. Let er bij het selecteren van artikelen op de relevantie: gaan ze over je onderwerp/thema, geven ze een antwoord op de vragen die je hiervoor gesteld hebt! Controleer of de artikelen ook afkomstig zijn uit antropologische tijdschriften (zie de Basislijst, te vinden op de Introductiepagina in de box "Documenten voor de training").
 7. Neem alle relevante gegevens voor de beschrijving van het artikel in de bibliografie over. Bekijk de speciale regels voor antropologen: zie document (te vinden op dezelfde plek als de Basislijst) "Chicago Manual of Style".
 8. Bewaar in ieder geval ook de tekst van het abstract / samenvatting  (om ze later samen in je bibliografie te kunnen gebruiken).
 1. Ga naar de homepage van de bibliotheek (https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek)
 2. Kies voor Literatuur zoeken of direct naar Zoeksystemen
 3. Kies bij Snel naar zoeksystemen: Scopus
  • NB je hoeft nu geen account aan te maken, je kunt de pop-up gewoon wegklikken. Ga je later veel in Scopus zoeken is dit wel aan te raden. Het is gratis en je hoeft dan niet steeds opnieuw je zoekvragen in te typen.
  • Neem even de tijd om de startpagina te bekijken zodat je weet wat er kan en waar je het kunt vinden.
  • Gebruik de standaardoptie Document search (daar kom je binnen).
  • Gebruik de standaardoptie voor zoekvelden: 'Article title, Abstract, Keywords' (dit is de default). Je kunt hier in specifieke gevallen ook kiezen voor bijvoorbeeld zoeken op 'Author' of 'Source title' (als je artikelen uit een bepaald tijdschrift zoekt).
  • Vul je zoektermen in.
  • Combineer met AND, OR, NOT. Klik op Search tips (met vraagtekenicoontje ernaast, rechts op je scherm) voor zoektips en hoe je je zoektermen kunt combineren. Of kijk nog eens in het tabblad Zoektermen, naar  Zoektermen combineren.
  • Zet samengestelde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens (Search tips > exact phrases), bijvoorbeeld "social media"
 4. Klik op Search (icoontje vergrootglas), of Enter om je zoekactie uit te voeren.
 5. Bekijk hoeveel resultaten dit oplevert. Zijn het artikelen die niet relevant zijn voor je onderwerp kijk dan naar je gebruikte zoektermen en pas ze aan.
 6. Je kunt je zoekresultaat van tevoren (Limit op startpagina, wees daar altijd heel voorzichtig mee) of achteraf verkleinen (Refine results) door bijvoorbeeld
  • een Date Range in te stellen (bijv. 2000 to Present)
  • te beperken naar Document Type (bijv. Article)
  • bij Subject Areas alleen Social Sciences&Humanities aangevinkt laten
  • Je kunt je zoekresultaat ook nog verder verfijnen op subject area, keywords, language, document type (zie linkerkolom)
 7. Bekijk of je zoekresultaat relevant is: beweeg met muis over de titels en er verschijnt een hyperlink Show abstract (= samenvatting).  
 8. Om te zien of het volledige artikel beschikbaar is, klik je op de bijbehorende geleUBUlink-klein . Indien mogelijk leidt de UBU link je direct naar de digitale versie.
 9. Bekijk of je de betreffende artikelen kunt begrijpen, het hoeft niet makkelijk te zijn, maar je kunt een artikel niet gebruiken als je grote delen ervan niet begrijpt. 

TIPS

 • Gebruik Engelstalige zoektermen
 • Heb je in Scopus een relevant artikel gevonden, kijk dan of het artikel geciteerd is (Cited by, helemaal rechts op de pagina). Klik dan op het aantal citaties om te zien wie dit artikel geciteerd heeft.
 • Heb je in Scopus een relevant artikel gevonden, klik dan in het scherm Search Results bij de betreffende titel op Related Documents voor meer suggesties voor relevante artikelen.
 • Klik op Search in de bovenste balk om je Search history te zien (zonder account blijft die zichtbaar tot je de sessie afsluit)
 • Beperk eventueel vooral al op jaar of documenttype (optie Limit, op startpagina)

Het is een kwestie van een paar keer doen. Het moeilijke zit vaak in het bedenken van de juiste zoekwoorden en het leren werken met zoekvelden en filtermogelijkheden. Neem hier de tijd voor en denk niet te snel dat je klaar bent.

Meer weten? Bekijk de Search tips en de Tutorial (onder de knop Help in de bovenste balk) in Scopus. In de speciale LibGuide Scopus UBU LibGuide Scopus staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van Scopus. 

 1. Ga naar de homepage van de bibliotheek (https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek)
 2. Kies voor Literatuur zoeken of direct naar Zoeksystemen
 3. Kies bij Snel naar zoeksystemen: Web of Science
  • NB je hoeft nu geen account aan te maken. Ga je later veel in Web of Science zoeken is dit wel aan te raden. Het is gratis en je hoeft dan niet steeds opnieuw je zoekvragen in te typen.
  • Neem even de tijd om de startpagina te bekijken zodat je weet wat er kan en waar je het kunt vinden.
  • Zoek (voorlopig) op Basic Search en in het zoekveld Topic (standaard instellingen)
  • Vul je zoektermen in.
  • Combineer met AND, OR, NOT.  Kijk nog eens in het tabblad Zoektermen, naar 'Zoektermen combineren'.
  • Zet samengestelde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens (exact phrases), bijvoorbeeld "social media"
 4. Klik op Search (icoontje vergrootglas), of Enter om je zoekactie uit te voeren.
  • Bekijk hoeveel resultaten dit oplevert. Zijn het artikelen die niet relevant zijn voor je onderwerp kijk dan naar je gebruikte zoektermen en pas ze aan.
  • Je kunt je zoekresultaat van tevoren (wees daar altijd heel voorzichtig mee) of achteraf verkleinen (Refine results) door bijvoorbeeld
   • te beperken op Publication Year 
   • te beperken naar Document Type (bijv. Article)
   • te beperken op Web of Science Categories
   • Je kunt je zoekresultaat ook nog verder verfijnen op authors, open access, countries etc (zie linkerkolom op resultatenpagina)
 5. Bekijk of je zoekresultaat relevant is voor je zoekvraag: view abstract of de Full text als die aanwezig is.  
 6. Om te zien of het volledige artikel beschikbaar is, klik je op de bijbehorende gele UBUlink-klein. Indien mogelijk leidt de UBU link je naar de digitale versie. De gele balk aan de zijkant van de UBUlink pagina biedt je nog andere mogelijkheden.
 7. Bekijk of je de betreffende artikelen kunt begrijpen, het hoeft niet makkelijk te zijn, maar je kunt een artikel niet gebruiken als je grote delen ervan niet begrijpt. 

TIPS: 

 • Heb je in Web of Science een relevant artikel gevonden, kijk dan of het artikel geciteerd is (Times cited, rechts naast de titel). Klik dan op de titel en vervolgens op het aantal citaties (cijfer in de rechterkolom bovenaan) om te zien wie dit artikel geciteerd heeft.
 • Klik op Search history in de bovenste balk om een overzicht te krijgen van al je zoekacties (zonder account blijft deze lijst zichtbaar tot je de sessie afsluit)
 • Gebruik Engelstalige zoektermen.
 • Je kunt beperken tot de stam van het woord aangevuld met een *, bijvoorbeeld ethic* voor ethics en ethical. Meer informatie: LibGuide Zoekstrategie.
 • Beperk zo nodig vooraf al op periode ('Timespan' op de startpagina).
 • Sorteer je resultaten desgewenst op relevantie of aantal citaties.

Het is een kwestie van een paar keer doen. Het moeilijke zit vaak in het bedenken van de juiste zoekwoorden en het leren werken met zoekvelden en filtermogelijkheden. Neem hier de tijd voor en denk niet te snel dat je klaar bent.

Meer weten? Bekijk de opties die WoS biedt onder de knop Help in de bovenste balk. In de speciale LibGuide Web of Science UBU LibGuide Scopus staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van WoS. 

Hoe bepaal je de relevantie van bronnen

klik voor maker van deze animatie

Stel jezelf de volgende vragen om te bepalen of een bron relevant is:

 1. Helpt de bron bij het beantwoorden van je hoofdvraag/deelvragen?
 2. Beantwoordt je bron je gehele vraag/deelvraag of slechts een aspect ervan?
 3. In welke mate stemt de hoofdvraag van je gevonden bron overeen met je eigen vragen?
 4. Hoe sterk lijkt het onderzoeksobject of de analyse-eenheid in het gevonden stuk op die in jouw paper/thesis? Het onderzoeksobject kan een periode zijn, of een persoon, een groep, een gebied, een stof, een ziekte, een proces etc..
 5. Is de context van het onderzoeksobject hetzelfde als in jouw geval?
 6. Wannneer is het stuk gepubliceerd en wanneer is het onderzoek waarover wordt geschreven uitgevoerd?

Bedenk dat je slechts zelden een bron vindt die je hoofd- en deelvragen geheel beantwoordt en die verslag doet van exact hetzelfde onderzoek of probleem als waar jij mee bezig bent.