Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2018-2019): Opdracht 1

Wat heb je nodig voor opdracht 1

Opdracht 1

In opdracht 1 gaan we op zoek naar literatuur waarvan je al gegevens hebt zoals titel, auteur en jaar van uitgave. We noemen dit een 'known-item search'. 

Zoek de verplichte literatuur bij het vak IASW 2018-2019. Maak hierbij gebruik van zoveel mogeliijk verschillende zoeksystemen om te oefenen. Uitleg over hoe je dit doet vind je in de tabbladen  'zoeken van een artikel' en 'zoeken van een hoofdstuk of boek'. In het tablad 'vinden van de full text' krijg je uitleg over hoe je een boek of een artikel op papier of online 'in handen' kunt krijgen.

Hoe herken ik een artikel, boek of hoofdstuk in een literatuurlijst?

Hoe kun je nu zien of een bron een artikel is, een boek of een hoofdstuk uit een boek?

Een verwijzing naar een tijdschriftartikel bevat meestal:
Auteur(s), de titel van het artikel, de titel van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd en daarnaast het jaar van uitgave en de jaargang en/of aflevering en meestal ook paginering.

Een verwijzing naar een boek bevat meestal:
Auteur(s), jaar van uitgave, de titel van het boek, de plaats van uitgave en de naam van de uitgever.

Een verwijzing naar een artikel/hoofdstuk uit een samengesteld boek (elk hoofdstuk een andere auteur onder redactie van één of meerdere personen, ook wel bundel of edited volume genoemd) bevat zowel gegevens over het specifieke hoofdstuk als over het boek als geheel. De gegevens van het specifieke hoofdstuk worden als eerste vermeld:
Auteur(s), jaar van uitgave, de titel van het hoofdstuk, het woordje 'In' gevolgd door de gegevens van het boek als geheel en meestal ook de paginanummers van het hoofdstuk.