Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden: Zoeksystemen

Deelopdracht 2C

A. Zoek in de volgende zoeksystemen:

 1. Google
 2. Google Scholar met UBUlink

op de volgende trefwoorden (incl. de operator AND): criminality AND youth

Noteer de getallen op je invulformulier en eantwoord de volgende vragen: 

 • Bij welk systeem heb je meer hits?
 • Hoe verschillen de soorten zoekresultaten tussen de twee zoeksystemen? (beargumenteer waarom)
 • Heb je gezien dat er in Google Scholar “(met UBU-link)” bij staat. Wat is dit?

B. Herhaal deze zoekactie met de volgende twee zoeksystemen:

 1. WorldCat.org
 2. WorldCat at Utrecht University

Beantwoord dan de volgende vraag: 

 • Op welk gebied verschillen deze zoeksystemen het meest?

C. Herhaal deze zoekactie een laatste keer in de volgende twee zoeksystemen:

 1. Sociological Abstracts
 2. PsycINFO

Beantwoord dan de volgende vraag: 

 • In welk opzicht verschillen de zoekresultaten tussen de twee zoeksystemen? (beargumenteer waarom)

Zoeksystemen ASW

Bekijk vanuit welke invalshoek jij je probleem benadert en ga dan op zoek naar zoeksystemen die daarbij passen.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt overzicht en toegang tot diverse globale zoeksystemen. Bekijk ook per vakgebied een overzicht met zoeksystemen.  Lees de korte beschrijvingen en kies het systeem dat het beste bij jouw zoekvraag past.

Voorbeelden:

 • Scopus bevat abstracts van wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen en hoofdstukken. Verder biedt het gebruikersvriendelijke filtermogelijkheden waarmee je een te lange lijst met resultaten gemakkelijk kunt inkorten.

 • Web of Science is een soortgelijke wetenschappelijke (citatie)database, maar wat kleiner dan Scopus (ook op het gebied van de sociale wetenschappen). De sociaal wetenschappelijke tijdschriften hebben hun eigen verzameling binnen WoS: de Social Sciences Citation Index (SSCI).

 • Sociological Abstracts geeft bibliografische informatie m.b.t. sociologie. Daarnaast ook sociale psychologie, methodologie, sociologie van de kunst, politicologie, vrouwenstudies, milieuvraagstukken.

 • PsycINFO bestrijkt het hele gebied van de psychologie en de gedragswetenschappen van mens en dier. Biedt ook gegevens over taal en communicatie, cultuur en maatschappij, psychochemie en statistiek. Bevat samenvattingen van tijdschriftartikelen, maar ook boeken en hoofdstukken uit boeken.

 • ERIC is een database op het gebied van onderwijs(kunde), opvoeding en opvoedkunde.

 • WorldCat UU is een database waarin je op wereldwijd, nationaal en Utrechts niveau kunt zoeken naar boeken en artikelen. De collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is vindbaar in WorldCat samen met het materiaal van duizenden (ook openbare) bibliotheken en uitgevers wereldwijd.

 • voor een lijst met alle zoeksystemen ga naar de website van de bibliotheek

Waar vind je de volledige tekst?
In deze (en verschillende andere) zoeksystemen kun je per treffer via de UBUlink-klein zien of de publicatie via de Universiteitsbibliotheek (UBU) beschikbaar is: digitaal, maar soms ook (vooral bij boeken) in gedrukte vorm.

 • Google Scholar is handig als je op zoek gaat naar een bekend artikel, maar minder prettig bij het zoeken op onderwerp. Je krijgt grote hoeveelheden (vaak minder relevante of betrouwbare) treffers en je kunt maar zeer beperkt filteren.

De UBU-link is bij Google Scholar geen knop, maar wordt uitgeschreven als Fulltext@UBUlink.

Let op!: Ga naar al deze zoeksystemen via de homepage van de bibliotheek (www.uu.nl/bibliotheek) en klik op de knop Zoeksystemen (achter Direct naar). Op de volgende pagina klik je op de gele button Zoeksystemen per vakgebied (scroll helemaal naar beneden naar Sociale Wetenschappen)

Zoeksystemen buiten de sociale wetenschappen

Het kan ook zinvol zijn om ook bij andere vakgebieden te kijken. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar literatuur op het gebied van multidisciplinaire onderwerpen zoals sociale geografie, sociale geschiedenis of sociaal beleid. Maar ook hele andere vakgebieden kunnen interessant zijn.

Kijk bijvoorbeeld ook eens bij:

 • Geesteswetenschappen voor databases op het gebied van geschiedenis, genderstudies, linguistiek, religiewetenschappen of communicatiewetenschappen
 • REBO voor databases op het gebied van economie, rechten, beleid of criminaliteit,
 • Geowetenschappen voor databases op het gebied van sociale geografie of planologie,
 • Geneeskunde voor de databases PubMed of Embase met artikelen op het gebied van 'social or public health'