Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden: 3. Sneeuwbal- en citatiezoeken

Op deze pagina: lezen en toepassen (opdracht)

Opdracht 3 en informatie over Zoekmethodes

Opdracht 3

Opdracht 3A:
Bekijk de literatuurlijst van je eerstgenoemde artikel. Kies uit de literatuurlijst 1 bron die je nog niet had en die wel relevant is voor jouw onderwerp. Dat mag ook een boek of een hoofdstuk uit een boek zijn. Vind je niets, bekijk dan een ander artikel.
Noteer de nieuwe bron in je formulier.

Opdracht 3B:
Zoek je laatstgenoemde artikel op in Scopus en kijk of dit artikel geciteerd wordt door anderen. Zo ja, kijk of je hier een nieuw artikel vindt dat relevant voor je is. Vind je geen citaties bekijk dan een ander door jou geselecteerd artikel, of zoek ook eens in Web of Science.
Noteer 1 artikel dat je hebt gevonden via citatiezoeken op het formulier.

Zoekmethodes

  • Sneeuwbalmethode: zoeken op basis van de kenmerken van een publicatie die je al hebt gevonden (bijv. auteur, verwijzingen, referenties, trefwoorden etc.) Het gaat vaak heel simpel door links te volgen of verwijzingen uit de literatuurlijst in een boek te bekijken. Je vindt met deze methode (voornamelijk) oudere literatuur.
  • Citatiezoeken is een methode waarbij je citatielinks volgt. (Cited by in Google Scholar bijvoorbeeld) Je vindt met deze methode recentere literatuur. Gebruik hiervoor een citatiedatabase als Web of Science of Scopus (of evt Google Scholar).
  • Systematische methode: Het zoeken met behulp van een zoekstrategie om zoveel mogelijk relevante publicaties te vinden. Je combineert bij deze methode zoektermen d.m.v. operatoren. Dit is in de vorige opdrachten aan de orde gekomen.

Volgende opdracht