Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden: Zoeken

Deelopdracht 2D

Ga met behulp van je gevonden zoektermen in algemene, of voor jouw onderwerp geschikte, vakspecifieke databases op zoek naar 6 artikelen (even NIET in Google Scholar, dat kennen jullie al wel, het gaat er nu om dat je leert dat er meer mogelijkheden zijn)

De artikelen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • minimaal 4 Engelstalige artikelen
 • alle 6 artikelen moeten uit een ander tijdschrift komen
 • de artikelen moeten uit minstens twee verschillende disciplines komen, maar wel binnen de sociale wetenschappen (zie voor afbakening de box 'Afbakenen: Sociale Wetenschappen' op de pagina 'Afbakenen onderwerp')
 • de artikelen moeten relevant zijn voor je onderwerp. Lees de informatie hierover op in de kolom hiernaast goed door.
 • je moet toegang hebben tot de full text van het artikel.
 • kies alleen artikelen die je kunt begrijpen! Lees daarvoor het abstract of de full text. 

Noteer de gegevens van de artikelen op het invulformulier.

Zoektermen combineren: AND, OR, NOT

AND, OR en NOT worden (Booleaanse) zoekoperatoren genoemd. Hiermee kun je je zoektermen combineren. Met AND en NOT maak je het resultaat van een zoekactie kleiner, met OR maak je het resultaat juist GROTER.

Voorbeelden:

 • social AND media: allebei de woorden moeten in het zoekresultaat voorkomen
 • social OR media : één van deze twee woorden moet in het zoekresultaat voorkomen (het woord 'social' OF het woord 'media'), allebei kan natuurlijk ook. Dit zal meer resultaten opleveren die mogelijk minder relevant zullen zijn. Het gebruik van OR is heel nuttig bij het tegelijk zoeken op verschillende spellingswijzen, vertalingen of synoniemen van zoektermen (bijv. children OR youth OR adolescents OR juveniles).
 • social NOT media: het woord 'social' moet in het zoekresultaat voorkomen, maar het woord 'media' mag er juist niet in staan. Gebruik NOT alleen als het echt nodig is.

Tip!  wil je zien hoe het werkt probeer dan de The Boolean machine. Daar wordt visueel gemaakt wat er gebeurt bij het gebruik van AND, OR en NOT.

Exact zoeken en afbreken op stam (trunceren)

Exact phrase "...  ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. 
Voorbeeld:    "social media"

Trunceren met *
Voorbeeld: behavio* om in één keer te zoeken naar behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ... 
 

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen verschillen per database.

Meerdere operatoren tegelijk gebruiken

Net zoals in wiskundige vergelijkingen is het mogelijk om operatoren te combineren. In het kort komt het er op neer dat je alle zoektermen (synoniemen, spelwijzen, afkortingen etc) die bij één bepaald onderdeel van je zoekvraag horen onderling combineert met OR en tussen haakjes bij elkaar zet, bijvoorbeeld:
(youth OR adolescents OR children)
Deze verzameling termen kan je dan weer met een AND relatie koppelen aan een andere verzameling of term, bijvoorbeeld:
(youth OR adolescents OR children) AND (dyslexia OR "reading disorder")

Achter de schermen:
In de zoekstring ‘youth OR adolescents AND poverty’ zal het systeem zoeken op het woord ‘youth’ of de combinatie ‘adolescents AND poverty’. Terwijl als je haakjes gebruikt zoals bij ‘(youth OR adolescents) AND poverty’ het systeem zal zoeken op zowel ‘youth AND poverty' als 'adolescents AND poverty'.

Voorbeelden

Hulp nodig bij het zoeken? Bekijk hiernaast hoe je een zoekactie uitvoert in Scopus of Web of Science.

 1. Ga naar de homepage van de bibliotheek (https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek)
 2. Kies voor Literatuur zoeken of direct naar Zoeksystemen
 3. Kies bij Snel naar zoeksystemen: Scopus
  • NB je hoeft nu geen account aan te maken, je kunt de pop-up gewoon wegklikken. Ga je later veel in Scopus zoeken is dit wel aan te raden. Het is gratis en je hoeft dan niet steeds opnieuw je zoekvragen in te typen.
  • Neem even de tijd om de startpagina te bekijken zodat je weet wat er kan en waar je het kunt vinden.
  • Gebruik de standaardoptie Document search (daar kom je binnen).
  • Gebruik de standaardoptie voor zoekvelden: 'Article title, Abstract, Keywords' (dit is de default). Je kunt hier in specifieke gevallen ook kiezen voor bijvoorbeeld zoeken op 'Author' of 'Source title' (als je artikelen uit een bepaald tijdschrift zoekt).
  • Vul je zoektermen in.
  • Combineer met AND, OR, NOT. Klik op Search tips (met vraagtekenicoontje ernaast, rechts op je scherm) voor zoektips en hoe je je zoektermen kunt combineren. Of kijk nog eens in het tabblad Zoektermen, naar  Zoektermen combineren.
  • Zet samengestelde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens (Search tips > exact phrases), bijvoorbeeld "social media"
 4. Klik op Search (icoontje vergrootglas), of Enter om je zoekactie uit te voeren.
 5. Bekijk hoeveel resultaten dit oplevert. Zijn het artikelen die niet relevant zijn voor je onderwerp kijk dan naar je gebruikte zoektermen en pas ze aan.
 6. Je kunt je zoekresultaat van tevoren (Limit op startpagina, wees daar altijd heel voorzichtig mee) of achteraf verkleinen (Refine results) door bijvoorbeeld
  • een Date Range in te stellen (bijv. 2000 to Present)
  • te beperken naar Document Type (bijv. Article)
  • bij Subject Areas alleen Social Sciences&Humanities aangevinkt laten
  • Je kunt je zoekresultaat ook nog verder verfijnen op subject area, keywords, language, document type (zie linkerkolom)
 7. Bekijk of je zoekresultaat relevant is: beweeg met muis over de titels en er verschijnt een hyperlink Show abstract (= samenvatting).  
 8. Om te zien of het volledige artikel beschikbaar is, klik je op de bijbehorende UBUlink-klein Indien mogelijk leidt de UBU link je naar de digitale versie. 
 9. Bekijk of je de betreffende artikelen kunt begrijpen, het hoeft niet makkelijk te zijn, maar je kunt een artikel niet gebruiken als je grote delen ervan niet begrijpt. 

TIPS

 • Gebruik Engelstalige zoektermen
 • Heb je in Scopus een relevant artikel gevonden, kijk dan of het artikel geciteerd is (Cited by, helemaal rechts op de pagina). Klik dan op het aantal citaties om te zien wie dit artikel geciteerd heeft.
 • Heb je in Scopus een relevant artikel gevonden, klik dan in het scherm Search Results bij de betreffende titel op Related Documents voor meer suggesties voor relevante artikelen.
 • Klik op Search in de bovenste balk om je Search history te zien (zonder account blijft die zichtbaar tot je de sessie afsluit)
 • Beperk eventueel vooral al op jaar of documenttype (optie Limit, op startpagina)

Het is een kwestie van een paar keer doen. Het moeilijke zit vaak in het bedenken van de juiste zoekwoorden en het leren werken met zoekvelden en filtermogelijkheden. Neem hier de tijd voor en denk niet te snel dat je klaar bent.

Meer weten? Bekijk de Search tips en de Tutorial (onder de knop Help in de bovenste balk) in Scopus. In de speciale LibGuide Scopus UBU LibGuide Scopus staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van Scopus. 

 1. Ga naar de homepage van de bibliotheek (https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek)
 2. Kies voor Literatuur zoeken of direct naar Zoeksystemen
 3. Kies bij Snel naar zoeksystemen: Web of Science
  • NB je hoeft nu geen account aan te maken. Ga je later veel in Web of Science zoeken is dit wel aan te raden. Het is gratis en je hoeft dan niet steeds opnieuw je zoekvragen in te typen.
  • Neem even de tijd om de startpagina te bekijken zodat je weet wat er kan en waar je het kunt vinden.
  • Zoek (voorlopig) op Basic Search en in het zoekveld Topic (standaard instellingen)
  • Vul je zoektermen in.
  • Combineer met AND, OR, NOT.  Kijk nog eens in het tabblad Zoektermen, naar 'Zoektermen combineren'.
  • Zet samengestelde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens (exact phrases), bijvoorbeeld "social media"
 4. Klik op Search (icoontje vergrootglas), of Enter om je zoekactie uit te voeren.
  • Bekijk hoeveel resultaten dit oplevert. Zijn het artikelen die niet relevant zijn voor je onderwerp kijk dan naar je gebruikte zoektermen en pas ze aan.
  • Je kunt je zoekresultaat van tevoren (wees daar altijd heel voorzichtig mee) of achteraf verkleinen (Refine results) door bijvoorbeeld
   • te beperken op Publication Year 
   • te beperken naar Document Type (bijv. Article)
   • te beperken op Web of Science Categories
   • Je kunt je zoekresultaat ook nog verder verfijnen op authors, open access, countries etc (zie linkerkolom op resultatenpagina)
 5. Bekijk of je zoekresultaat relevant is voor je zoekvraag: view abstract of de Full text als die aanwezig is.  
 6. Om te zien of het volledige artikel beschikbaar is, klik je op de bijbehorende UBUlink-klein Indien mogelijk leidt de UBU link je naar de digitale versie. 
 7. Bekijk of je de betreffende artikelen kunt begrijpen, het hoeft niet makkelijk te zijn, maar je kunt een artikel niet gebruiken als je grote delen ervan niet begrijpt. 

TIPS: 

 • Heb je in Web of Science een relevant artikel gevonden, kijk dan of het artikel geciteerd is (Times cited, rechts naast de titel). Klik dan op de titel en vervolgens op het aantal citaties (cijfer in de rechterkolom bovenaan) om te zien wie dit artikel geciteerd heeft.
 • Klik op Search history in de bovenste balk om een overzicht te krijgen van al je zoekacties (zonder account blijft deze lijst zichtbaar tot je de sessie afsluit)
 • Gebruik Engelstalige zoektermen.
 • Je kunt beperken tot de stam van het woord aangevuld met een *, bijvoorbeeld ethic* voor ethics en ethical. Meer informatie: LibGuide Zoekstrategie.
 • Beperk zo nodig vooraf al op periode ('Timespan' op de startpagina).
 • Sorteer je resultaten desgewenst op relevantie of aantal citaties.

Het is een kwestie van een paar keer doen. Het moeilijke zit vaak in het bedenken van de juiste zoekwoorden en het leren werken met zoekvelden en filtermogelijkheden. Neem hier de tijd voor en denk niet te snel dat je klaar bent.

Meer weten? Bekijk de opties die WoS biedt onder de knop Help in de bovenste balk. In de speciale LibGuide Web of Science UBU LibGuide Scopus staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van WoS. 

Volgende opdracht

Zoekresultaten evalueren op relevantie

De relevantie van een publicatie achterhaal je door deze vragen te stellen:

 1. Beantwoordt de bron je vraagstelling?
 2. Beantwoordt de bron je gehele vraag of slechts een aspect ervan? Denk aan: periode, personen, groepen etc.
 3. Is de (sociale / culturele / historische) context van het onderzoeksobject hetzelfde als in jouw geval?
 4. Wanneer is het stuk gepubliceerd en wanneer is het onderzoek waarover wordt geschreven uitgevoerd?

Bedenk dat je slechts zelden een bron vindt die je vraagstelling geheel beantwoordt.

In de speciale LibGuide Evalueren staat hoe je dit soort zaken achterhaalt.