Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden: 4. Bronnen evalueren

Op deze pagina: lezen en toepassen (opdracht)

Opdracht 4 en informatie over Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?, meer over Peer review en Tijdschriften beoordelen en informatie over Journal metrics.

In de speciale LibGuide Evalueren  vind je meer informatie over het bepalen van relevantie en wetenschappelijkheid.

Meer weten: doe Module 3 uit Compass!

Opdracht 4

 1. Zoek van één artikel uit je lijst uit waar de auteurs werkzaam zijn en/of wat zij nog meer hebben geschreven.
 2. Zoek van een ander artikel uit of het tijdschrift waar het uitkomt peer reviewed is. Dit staat als het goed is op de site van het tijdschrift zelf, maar ook bijv. in de tijdschriftenlijst van de UB. 
 3. Ga op zoek naar de impact factor van het tijdschrift Journal of Youth and Adolescence en bekijk eens de metrics van het tijdschrift Clinical Psychology Review Hier vind je naast de JIF ook andere journal metrics en gegevens over social media aandacht (ook wel altmetrics genoemd) van artikelen.  Bekijk bijvoorbeeld eens van het artikel 'What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures' wat de social media impact was op Twitter en andere social media.
 4. Bekijk van weer een ander artikel of expliciet de gevolgde onderzoeksmethode wordt vermeld.

Je kunt hierbij gebruik maken van de informatie die je op deze pagina vindt en de antwoorden opschrijven in het invulformulier.

Peer review

Peerreview (Engels:peer review, ook wel aangeduid als collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.

(bron: Wikipedia

Hoe peer review werkt wordt heel helder uitgelegd door onze collega's uit Groningen.

Of bekijk onderstaande video:

Library NCSU. This video is published under a Creative Commons 3.0 BY-NC-SA US license

Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

Bij het bepalen van de kwaliteit en wetenschappelijkheid van bronnen kun je uitgaan van drie soorten controle:

 1. Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie
  • redactie: redacties van wetenschappelijke tijdschriften zijn strenger dan die van niet-wetenschappelijke tijdschriften
  • uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken uit
  • peer review: sommige tijdschriften en uitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind) te beoordelen
  • zoekmachine/online bibliografie: sommige zoekmachines nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.)
  • financier: sommige tijdschriften vereisen dat bij onderzoek wordt aangeduid wie het gefinancierd heeft (bv. bij artikelen over tests van nieuwe medicijnen)
 2. Controle door anderen, achteraf
  • besprekingen (bij boeken): hoe zijn de recensies over het boek?
  • citaties (vooral bij artikelen:): wordt het stuk vaak geciteerd (rekening houdend met de publicatiedatum) en vooral: wat wordt er over gezegd?
 3. Controle door jezelf
  • aanduiding van auteur en datering van de tekst (vooral bij webpagina's)
  • affiliatie van de auteur: de werkkring geeft soms wat extra zekerheid over wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld als de auteur bij een universiteit werkt
  • gebruik van bronnen uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers
  • aanduiding doelgroep (vooral bij websites en rapporten)
  • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies
  • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode: hoe heeft men het onderzoek aangepakt, waar komen gegevens vandaan?
  • aanwezigheid voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten: op welke inzichten baseert men zich?
  • het niveau van het taalgebruik

Meer specifiek: tijdschriften beoordelen

Om te bepalen of een tijdschrift wetenschappelijk (genoeg) is zijn er verschillende indicatoren. Bekijk deze uitgebreid in de libguide Evalueren van bronnen.

 • van belang is onder andere of een tijdschrift peer reviewed is (dwz dat de artikelen - meestal voor publicatie - door vakgenoten wordt beoordeeld),
 • of de artikelen in het tijdschrift er netjes uitzien (o.a. goede bronvermeldingen, verantwoording van gebruikte methodes, affiliaties van auteurs vermeld, financieringsbronnen genoemd, etc.)
 • en of de redactie en de auteurs van een tijdschrift bekend zijn in hun vakgebied.
 • een andere manier om te bekijken of een tijdschrift wetenschappelijk is, is om te kijken naar de (aantallen) citaties naar artikelen uit dat tijdschrift.
 • op basis van deze citaties worden ook wel citation metrics berekend  (zie box Journal metrics).

Journal metrics

Er zijn verschillende bibliometrische indicatoren die kijken naar de impact van wetenschappelijke  tijdschriften. De meeste hiervan worden berekend op basis van de twee grote citatie databases Web of Science en Scopus.

Op basis van Web of Science: o.a. Journal Impact factor (JIF), Immediacy Index, Eigenfactor (ook via eigenfactor.org). Allen te vinden in de Journal Citation Reports.

Op basis van Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) (zie ook Scimago), Source Normalized Impact per Paper (SNIP), CiteScore. Allen te vinden in Scopus.

Veel uitgevers bieden informatie over de impact van hun tijdschriften op de websites van de betreffende tijdschriften.

Meer informatie vind je in de libguide Traditional and altmetrics.

Meer weten?

‚ÄčIn dit gedeelte van de training gaan we in op het evalueren van je gevonden bronnen. Zal, kan en mag ik deze gebruiken? 

Wil je hier meer van weten (wat is bijvoorbeeld de CRAPMAP en wat kan ik ermee?) en wil je meer oefenen, doe dan module 3 uit de online informatievaardighedentraining Compass