Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Testmateriaal voor psychologie en pedagogiek: Snel aan de slag

Wat is testmateriaal?

Onder testmateriaal verstaan we tests (bijv. intelligentietests, persoonlijkheidstests), vragenlijsten, observatieschalen e.d.
Testmateriaal kan gebruikt worden voor psychodiagnostisch of wetenschappelijk onderzoek.

Afbeelding materiaal WISC

Omdat testmateriaal bijzonder en kostbaar materiaal is gelden er strenge richtlijnen rond het gebruik ervan.

Wat mag je niet met testmateriaal?

Helaas, in verband met copyright is het niet toegestaan testmateriaal te fotokopiëren. Je wordt geacht alleen de door de uitgever geleverde materialen (scoreformulieren, antwoordbladen etc.) te gebruiken. 

Webpagina Testotheek

Alle organisatorische informatie rond de collectie testmateriaal is te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Voor wie is de collectie Testmateriaal toegankelijk?

De collectie Testmateriaal (ook "Testotheek" genaamd) van de Universiteitsbibliotheek Uithof is alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers Psychologie en Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het gebruik van testmateriaal en vooral de interpretatie van de gegevens vereist kennis op het gebied van de psychodiagnostiek; voor studenten en medewerkers psychologie en pedagogiek is psychodiagnostische scholing een onderdeel van de opleiding.

Meer informatie over lenen en toegang voor medewerkers is te vinden op de webpagina van de Testotheek onder Toegang en Autorisatie.

Zoeken naar testmateriaal in de Universiteitsbibliotheek

Gebruik hiervoor de catalogus.


Zoeken naar een specifieke test of vragenlijst
Je kunt zoeken op:

  • titel of afkorting van de titel
  • naam van de auteur of samensteller van de test, of
  • een combinatie daarvan

MANIER VAN ZOEKEN: Zoek in alle velden, of Alfabetisch: Titel begint met ...
Zie ook hieronder bij Testmateriaal selecteren uit een lijst treffers


Zoeken op wat je met een test of vragenlijst wilt meten
Je kunt behalve op woorden uit de titel ook zoeken op:

  • meetpretentie of
  • schalen

MANIER VAN ZOEKEN: Zoek in alle velden

Tip: Je kunt woorden inkorten met *
(* staat voor één of meer letters), bijvoorbeeld:
intelligen* voor intelligentie, intelligence, etc.
 

Testmateriaal selecteren uit een lijst treffers
Als je een lange lijst treffers hebt gevonden via Zoek in alle velden of Zoek in titel, kun je het testmateriaal daaruit selecteren: klik op Aanpassen (in de grijze balk) en vul in:

  • testo OR kit

Testo (Testotheek) staat voor de collectie testmaterialen, kit geeft aan dat het materiaal uit verschillende componenten bestaat, zoals handleiding, scoreformulier, sleutels e.d.

Aanvragen, lenen, inleveren

Als je in de catalogus een geschikte test of vragenlijst hebt gevonden, kun je deze aanvragen: klik bij Beschikbaarheid op Exemplaren en dan op de link Aanvragen en vul je gegevens in. De test wordt dan voor je opgehaald en klaargezet bij de servicebalie van de Universiteitsbibliotheek Uithof.

Op de webpagina van de Testotheek onder Aanvragen en lenen via de catalogus vind je verder nog informatie over:

  • hoe lang het duurt voordat je aangevraagd testmateriaal kunt ophalen
  • uitleentermijn, verlengen en inleveren

 

Universiteitsbibliotheek Uithof