Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: Introductie

Hoe werkt deze interactieve module?

Verschillende onderdelen Verschillende toepassingen

 

 

 

 

 

 

Opdrachten

 • voor beginners (Deel 1)

NB. Dit onderdeel is in eerste instantie ontwikkeld voor een training bij diergeneeskunde. Via de links hierin kom je nu nog uit in die diergeneeskunde-module!

Achter de schermen wordt gewerkt aan een update waarmee je voortaan binnen de biologiemodule blijft.

 • voor gevorderden (Deel 2)

Begeleide Werkcolleges                                              

 • Ontwikkelingsbiologie
 • Scriptiecursus

Toelichting & uitleg

 • TIPS bij elke opdracht
 • 'Naadje van de kous'

Op eigen gelegenheid                                                     

 • 'Any time, any place'
 • Bachelor en Master

Introductie

Speciaal voor Biologie

Deel 1 is bedoeld als kennismaking met allerlei informatiebronnen en manieren om die te zoeken, vinden en bewaren.

In Deel 2 leer je systematisch wetenschappelijke literatuur te zoeken en te verzamelen, en ook om er op een slimme manier naar te verwijzen

Opbouw

Elke opdracht heeft dezelfde opbouw:

 a = aan de slag
 b = bespreken en bekijken
 c = completeren

 

Kies zelf waar je begint: bij (a) = 'leren door doen' of bij (b) = 'leren door lezen'

OPDRACHTEN > TIPS

1e en 2e jaars Biologie

Ondersteuning literatuuronderzoek & verslaglegging

Zelfstudie

 • 12 Opdrachten voor 'beginners'
 • 12 TIPS - met uitleg voor elke opdracht
 • Resultaat:
  • Voorlopige opzet voor verslag
  • Klein aantal bronnen voor verkenning van het onderwerp
  • Persoonlijk RefWorks account met referenties van de 'inlees'-bronnen

Ontwikkelingsbiologie

 • 8 Opdrachten voor 'gevorderden'
 • 8 TIPS - met uitleg voor elke opdracht
 • Resultaat:
  • Definitieve onderzoeksvraag
  • Specifieke bronnen
  • Persoonlijk of groepsaccount voor RefWorks
  • Referenties in RefWorks database
  • Kennis van werken met Write-N-Cite

Feedback

Feedback gevraagd!

Met deze interactieve trainingsmodule hoopt de Universiteitsbibliotheek te voorzien in een behoefte onder studenten Biologie.

Laat alsjebieft weten wat je er aan hebt - wat je er van vindt - wat je anders zou willen.

Vul de enquete in en/of stuur een mail naar b.m.r.kramer@uu.nl

Scriptiecursus Biologie

Ondersteuning literatuuronderzoek & verslaglegging


Scriptiecursus

 • 8 Opdrachten voor 'gevorderden'
 • 8 TIPS - met uitleg voor elke opdracht
 • Resultaat:
  • Centrale onderzoeksvraag en deelvragen
  • Specifieke bronnen
  • Referenties in RefWorks database
  • Kennis van werken met Write-N-Cite

Masteropleidingen Biologie (en ieder ander)

Kennis opfrissen

Opfriscursus en Naslagwerk

 • De essentie bovenaan: 'Kort door de bocht'
 • Gedetailleerde uitleg in de boxen daaronder