Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Citeren: Verdieping

Algemeen

Als het fout gaat: plagiaat

Plagiaat: het hergebruik van materiaal zonder bronvermelding.

Het is binnen de wet toegestaan delen van teksten aan te halen zonder dat het als plagiaat wordt gezien, mits je dat doet met (correcte) bronvermelding. Hoe je op een correcte manier wetenschap beoefent is vastgelegd in verschillende codes/gedragsregels, onder andere de door de VSNU vastgestelde The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice.

Waarom is plagiaat erg?

Nieuwe(re) (social) media citeren

Ook voor nieuwe(re) (social) media zijn in de meeste citatiestijlen regels afgesproken.

Bij het citeren van webpagina's, tweets e.d. is het, net als bij artikelen en boeken, van belang dat je de auteur en titel (voor zover bekend) vermeldt. Daarnaast is het bij dynamische bronnen zoals webpagina's vaak vereist om de datum van raadpleging in je bronvermelding op te nemen.

Onderstaande tabel maakt duidelijk hoe je in MLA en APA stijl social media moet citeren (klik met de rechtermuisknop op het plaatje en vervolgens: 'open image in new tab' voor een iets grotere versie).


Cite Source citatiegids

Trinity College in Hartford heeft een heel handige online citatiegids gemaakt, Cite Source. Je kunt hier zoeken in vakgebieden en citatiestijlen in combinatie met het soort bron dat je wilt citeren. De gids geeft aan wat je moet vermelden en in welke volgorde.

Als je bijvoorbeeld in MLA stijl een website wilt citeren geeft Cite Source de volgende informatie (vertaald):

Volgorde van citatie-onderdelen:
1 Titel van het online hoofdstuk of artikel: An American Ballroom Companion: Dance Instruction Manuals, ca.1490-1920
2 Naam van de website: American Memory
3 Uitgever: The Library of Congress
4 Datum van publiceren: Aug-17-2005
5 Vorm: Web
6 Datum van raadpleging: July 22, 2009

Citatiestijlen

Alles over citatiestijlen

Alles over de verschillende stijlen om in te citeren vind je in het tabblad citatiestijlen.