Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor AcVa 2018-2019: Wetenschappelijkheid:

Opdracht 6B

Opdracht 6B

Bekijk kort de informatie/tips hiernaast.

1. Zoek van één artikel uit waar de auteurs werkzaam zijn en/of wat zij nog meer hebben geschreven.

2. Zoek van een ander artikel uit of het tijdschrift waar het uitkomt peer reviewed is. Dit staat als het goed is op de site van het tijdschrift zelf, maar ook bijv. in de tijdschriftenlijst van de UB. Ook maakt het uit in welk zoeksysteem je het artikel hebt gevonden.

3. Bekijk van weer een ander artikel:

 • de kwaliteit van de literatuurverwijzingen
 • of expliciet de gevolgde onderzoeksmethode en wijze van dataverzameling wordt vermeld.

4. Bekijk eens de website van het tijdschrift Child Development. Hier vind je informatie over de impact van dit tijdschrift (JIF en ranking). Bekijk dan ook eens de homepage van het tijdschrift Clinical Psychology Review. Hier vind je naast de JIF ook andere journal metrics en ook gegevens over social media aandacht (ook wel altmetrics genoemd) van artikelen.  Bekijk bijvoorbeeld eens van het artikel 'What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures' (in het most downloaded rijtje) wat de social media impact van dit artikel was op Twitter en Facebook.

Eindopdracht: Dit onderdeel is van belang voor je kritische beschouwing (deel van je eindopdracht)! Noteer gegevens die je wilt onthouden in het invulformulier om later te kunnen gebruiken.

Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

Bij het bepalen van de kwaliteit en wetenschappelijkheid van bronnen kun je uitgaan van drie soorten controle:

 1. Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie
  • redactie: redacties van wetenschappelijke tijdschriften zijn strenger dan die van niet-wetenschappelijke tijdschriften
  • uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken uit
  • peer review: sommige tijdschriften en uitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind) te beoordelen
  • zoekmachine/online bibliografie: sommige zoekmachines nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.)
  • financier: sommige tijdschriften vereisen dat bij onderzoek wordt aangeduid wie het gefinancierd heeft (bv. bij artikelen over tests van nieuwe medicijnen)
 2. Controle door anderen, achteraf
  • besprekingen (bij boeken): hoe zijn de recensies over het boek?
  • citaties (vooral bij artikelen:): wordt het stuk vaak geciteerd (rekening houdend met de publicatiedatum) en vooral: wat wordt er over gezegd?
 3. Controle door jezelf
  • aanduiding van auteur en datering van de tekst (vooral bij webpagina's)
  • affiliatie van de auteur: de werkkring geeft soms wat extra zekerheid over wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld als de auteur bij een universiteit werkt
  • gebruik van bronnen uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers
  • aanduiding doelgroep (vooral bij websites en rapporten)
  • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies
  • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode: hoe heeft men het onderzoek aangepakt, waar komen gegevens vandaan?
  • aanwezigheid voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten: op welke inzichten baseert men zich?
  • het niveau van het taalgebruik

Volgende stap

De volgende pagina geeft jullie informatie over hoe je plagiaat kunt voorkomen. Lees deze pagina aandachtig door.

Peer review

Peerreview (Engels:peer review, ook wel aangeduid als collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.

(bron: Wikipedia

Hoe peer review werkt wordt heel helder uitgelegd door onze collega's uit Groningen.

Journal metrics

Er zijn verschillende bibliometrische indicatoren die kijken naar de impact van wetenschappelijke  tijdschriften. De meeste hiervan worden berekend op basis van de twee grote citatie databases Web of Science en Scopus.

Op basis van Web of Science: o.a. Journal Impact factor (JIF), Immediacy Index, Eigenfactor (ook via eigenfactor.org). Allen te vinden in de Journal Citation Reports.

Op basis van Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) (zie ook Scimago), Source Normalized Impact per Paper (SNIP), CiteScore. Allen te vinden in Scopus.

Veel uitgevers bieden informatie over de impact van hun tijdschriften op de websites van de betreffende tijdschriften.

Meer informatie vind je in de libguide Traditional and altmetrics.