Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor AcVa 2018-2019: Blogs en websites:

opdracht 10

Opdracht 10

Wat wordt er in de Nederlandse media geschreven over jullie vraagstuk?

Gebruik in elk geval:

- 1 blog, column of interview van of met een cliënt of een jongere van bijvoorbeeld een site van een patiëntenvereniging of belangenorganisatie. Bij jonge kinderen zal dit meestal een ouder als belangenbehartiger zijn.

- 1 blog, column of interview van of met een ouder, of een discussie op een forum voor ouders

- 1 voorlichtingssite van de overheid, een instelling of ouderorganisatie

Websites kunnen jullie ongetwijfeld zelf goed vinden via Google. Hiernaast vind je wat tips voor het zoeken naar blog's of overheidsinformatie.

Noteer de gegevens en url's in het invulformulier zodat je de bronnen later weer terug kunt vinden.

Zoeken naar blogs

Zoekmachines die je kunt gebruiken om naar blogs te zoeken.

Websites van de overheid

De website Overheid.nl geeft toegang tot alle informatie van overheidsorganisaties in Nederland, zowel regionaal als landelijk.

Hier vind je ook een link naar Informatie voor particulieren waar je informatie kunt vinden over zorg, jeugd en gezin, immigratie etc.

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Daarnaast vind je op Rijksoverheid.nl informatie over de regering en het kabinet.

Filter bubble

Websites en zoekmachines stemmen hun zoekresultaten af op jouw (eerdere) online zoekgedrag. Je krijgt dus veelal informatie te zien die zal aansluiten bij jouw interesses. Deze 'filter bubble' zorgt ervoor dat je steeds minder objectieve zoekresultaten krijgt!

Verder is het zo dat social media vaak geen redactie hebben en nieuws snel, ongecontroleerd en ongefilterd verspreid wordt. 

Hou dit in je achterhoofd bij het zoeken naar en in social media bronnen.

Volgende stap

Volgende pagina: betrouwbaarheid