Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor AcVa 2018-2019: Rapporten en

statistieken

Op deze pagina

Naast literatuur en mediabestanden kan het ook handig zijn om informatie te halen uit rapporten en statistieken. Bijvoorbeeld om de prevalentie van sociale problemen te achterhalen.

Denk dan bijvoorbeeld aan rapporten van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau), het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en het CBS (Centraal Bureau voor de statistiek) (zie hiervoor de onderliggende pagina Statistieken).

Eindopdracht: Informatie van het SCP en/of NJI kan bij verschillende onderdelen van jullie opdracht gebruikt worden (1, 5, 7, 8, 9), het CBS bij 1 en 8.

Rapporten van het SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger.

Meer info over wat het SCP is en wat het SCP doet vind je op hun website:
www.scp.nl > organisatie

De rapporten zijn gratis beschikbaar op internet. Ze bevatten over het algemeen veel cijfers en zijn daarom nuttig voor een beschrijving van een situatie of probleem en voor het aantonen van een ontwikkeling of trend.

Je kunt op verschillende manieren zoeken:

  • Op de startpagina via Zoek publicatie Je kunt hier zelf een zoekterm invullen (bovenste zoekbalk) of in de onderste zoekbalk een trefwoord kiezen.
  • Klik in de menubalk op Publicaties Je krijgt de keuze uit (en uitleg over) een aantal manieren om een overzicht te krijgen van (alle, recente, aankomende) beschikbare SCP-publicaties. De optie Zoek publicatie geeft een uitgebreid zoekformulier.

Let op: titels van boeken en rapporten zijn vaak algemener dan de afzonderlijke onderwerpen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: in De jeugd in Nederland, enkele cijfers... uit 2005 staat een overzichtelijk stukje over jeugdcriminaliteit.

Volgende stap

In het volgende practicum op 1 oktober gaan we verder met het zoeken naar ander materiaal dan artikelen.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. 

Op de website van het NJI vind je naast veel informatie ook rapporten, brochures, factsheets, boeken en ander materiaal. Gedeeltelijk gratis beschikbaar.